{prioritet:1}{datum: 16.04.2019}{org: Koalicija prEUgovor}{mesto: Beograd}Koalicija prEUgovor organizuje konferenciju povodom predstavljanja najnovijeg Alarma - nezavisnog izveštaja o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblastima pokrivenim poglavljima 23 i 24 pristupnih pregovora sa EU, u utorak, 16. aprila, u 11.00 u Medija centru (Velika sala, I sprat, Terazije 3, Beograd).

 

Vlada Srbije je tokom prethodne godine bila posvećena ocenjivanju rezultata postignutih u okviru reformi obuhvaćenih poglavljima 23 i 24 i radila je na reviziji akcionih planova za ta dva najvažnija poglavlja. Zbog čega ni novi planovi neće dati bolje rezultate u odnosu na prethodne, zašto su izostali rezultati u oblasti borbe protiv korupcije, na koji način će zakonske izmene ugroziti reproduktivna i seksualna prava žena neke su od tema o kojima će se diskutovati na predstavljanju najnovijeg prEUgovor Alarma.

 

Govoriće:

 

  • Marija Anđelković, Astra - akcija protiv trgovine ljudima

 

  • Tanja Ignjatović, Autonomni ženski centar

 

  • Zlatko Minić, Transparentnost Srbija

 

Konferencija je deo projekta "Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24" koji finansira EU. Organizaciju je podržala Ambasada Kraljevine Holandije, u okviru MATRA programa.

 

Koalicija prEUgovor je mreža organizacija civilnog društva osnovana radi praćenja politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije EU sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24. Cilj prEUgovora je da pomogne da se proces pridruživanja EU iskoristi za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva.

 

Koaliciju prEUgovor čine ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

 

Glavni proizvod prEUgovora je polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24, a koalicija objavljuje i rEUformator - mesečni bilten posvećen dešavanjima u Srbiji i EU u oblastima koje pokrivaju ova dva poglavlja.