{prioritet:1}{datum: 16.04.2019}{org: MEI, Delegacija EU i PLAK III}{mesto: Beograd}Ministarstvo za evropske integracije, Delegacija EU u Srbiji i projekat Pravna podrška pregovorima - PLAK III (PLAC III) organizuju konferenciju povodom početka tog projekta, u utorak, 16. aprila, u 10.00 u zgradi Narodne banke Srbije (Nemanjina 17, Beograd, ulaz iz Svetozara Markovića).

 

Dvoipogodišnji projekat koji finansira EU sa 2,7 miliona evra ima za cilj pružanje pravne podrške Vladi Srbije tokom procesa harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU na dva načina – unapređenjem postojećeg i izradom novog zakonodavstva, ali i jačanjem kapaciteta nadležnih institucija za vođenje pristupnih pregovora sa EU.

 

Govoriće:

 

  • Vladimir Ateljević, posebni savetnik ministra za evropske integracije

 

  • Mateja Norčič Štamcar, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji

 

  • Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU

 

  • Andrej Engelman, vođa tima projekta PLAK III

 

Cilj projekta PLAK III, čiji je glavni korisnik MEI, jeste postizanje visokog nivoa usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU i i uspešna primena tih propisa.

 

Projektom koji je počeo u januaru 2019. i traje do jula 2021. obuhvaćeno je 11 pregovaračkih poglavlja.