{prioritet:1}{datum: 24.05.2019}{org: BCBP}{mesto: Beograd}Sastanak Radne grupe za poglavlje 24 u okviru Nacionalnog konventa o EU (NKEU) sa vladinom Pregovaračkom grupom za pitanja pravde, slobode i bezbednosti posvećen promenama koje donosi revizija Akcionog plana za poglavlje 24 biće održan u petak, 24. maja, u 12.00 u Palati "Srbija" (Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo - SIV1, sala broj 470).

 

Deo sastanka biće otvoren za javnost a učesnici će ponuditi odgovore na pitanja: Kako će se osigurati da se izbegnu greške iz prvog perioda sprovođenja Akcionog plana? Koje su ključne novine u revidiranom Akcionom planu za poglavlje 24? Koji su najvažniji ciljevi i aktivnosti uneti da bi se obezbedilo ispunjenje prelaznih merila? Koji su najvažniji rokovi za ispunjenje prelaznih merila do 2021? Koje su prioriteti (usvajanje zakona, strategija, institucionalne reforme) u sprovođenju Akcionog plana u periodu do kraja 2019?

 

Govoriće:

 

  • Sonja Stojanović Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i koordinatorka Radne grupe NKEU za poglavlje 24

 

  • Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju EU

 

  • Zoran Lazarov, predsednik Pregovaračke grupe za poglavlje 24 i pomoćnik ministra unutrašnjih poslova

 

Predstavnici građanskog društva su dostavili Pregovaračkoj grupi svoje komentare na predlog revidiranog Akcionog plana i na sastanku će imati prilike da o njima diskutuju sa  predstavnicima vladine Pregovaračke grupe.

 

NKEU je stalno, institucionalizovano telo u okviru koga se se vodi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o pristupanju Srbije EU. Sastoji se od 21 radne grupe koje tematski pokrivaju svih 35 poglavlja pravne tekovine EU, a BCBP je koordinator Radne grupe za poglavlje 24.