{prioritet:1}{datum: 24.10.2019}{org: Koalicija prEUgovor}{mesto: Beograd}  Koalicija prEUgovor organizuje konferenciju "Predstavljanje prEUgovor Alarm izveštaja o stanju vladavine prava u Srbiji", u četvrtak, 24. oktobra, u 11.00 u Medija centru (Terazije 3).

 

U kontekstu najnovije odluke EU o odlaganju otvaranja pregovora o članstvu sa Severnom Makedonijom i Albanijom, novog saziva Evropskog parlamenta i formiranja nove Evropske komisije, posredovanja Evropskog parlamenta u dijalogu o izbornim uslovima u Srbiji, kao i novih mehanizama EU za unapređenje vladavine prava u državama članicama, prEUgovor koalicija u novom Alarm izveštaju analizira domete reformi u oblasti vladavine prava u Srbiji u periodu od aprila do septembra 2019.

 

Nalazi u prEUgovor Alarmu ukazuju na to da Srbija ne čini dovoljno da postigne dobre rezultate u ključnim oblastima. Nedostatak dijaloga u demokratskim institucijama, pre svega u Narodnoj skupštini, ali i medijima i društvu, dovodi u pitanje smisao reformskih napora. Stoga glavno pitanje koje se postavlja na ovom događaju jeste šta treba uraditi ako se želi suštinski unaprediti vladavina prava, posebno uzevši u obzir nedostatak efekata dosadašnjih reformi o kojima prEUgovor izveštava.

 

Govoriće:

 

  • Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija

 

  • Vanja Macanović, Autonomni ženski centar

 

  • Saša Đorđević, Beogradski centar za bezbednosnu politiku

 

Konferencija je deo projekta "Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24" koji finansira Evropska unija.

 

Koalicija prEUgovor je mreža organizacija civilnog društva osnovana radi praćenja politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije EU, sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24. Cilj prEUgovora je da pomogne da se proces pridruživanja EU iskoristi za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva.

 

Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).