Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) 26. januara je Vladi Srbije dala deset ključnih preporuka kako da unapredi uslove poslovanja, među kojima su smanjenje poreza i doprinosa na zarade, uspostavljanje javnog registra neporeskih nameta, veća predvidivost taksi i naknada. Za deset godina u Sivoj knjizi Alijanse objavljeno je 210 preporuka od kojih je potpuno ili delimično sporovedeno samo 89. Na predstavljaju Sive knjige šef Delegacije EU u Srbiji istakao je da je važno da Srbija nastavi reformu ekonomije i vladavine prava jer je to ključno za pristupanje EU.

 

U Sivoj knjizi NALED-a je predloženo i da se zakonski uredi zanatstvo, uvede elektronski sistem prijave i evidencije sezonskih radnika, unapredi postupak upisa prava u katastar, da se unapredi registar poljoprivrednih gazdinstava i uvede elektronski sistem za dodelu podsticaja.

 

Predsednik Upravnog odbora NALED-a Aleksandar Ružević je na predstavljanju Sive knjige kazao da je za deset godina koliko postoji ta publikacija stiglo više od 500 inicijativa za pojednostavljenje birokratije, od čega je 210 preporuka u izdanjima, a u potpunosti ili delimično je sporovedeno samo 89.

 

Naveo je da još nije rešeno pet preporuka iz prvog izdanja Sive knjige, koje se odnose na Ministarstvo finansija i Poresku upravu, a u proseku se svake godine rešavalo svega devet predloga.

 

"Nismo zadovoljni brzinom rešavanja preporuka, treba da budemo brži i efikasniji", kazao je Ružević.

 

Izdvojio je da su važne preporuke koje su uvažene unapređenje procedura za izdavanje građevinskih dozvola i pojednostavljenje postupka za uplate poreza i dioprinosa na zarade, na jedan umesto na 12 računa.

 

Po njegovoj oceni važno je to i što je ukinut pečat, omogućeno automatsko overavanje zdravstvenih knjižica, elektronsko prijavljivanje radnika, izbacivanje radne knjižice iz upotrebe, ukidanje 86 dokumenata za dobijanje porodiljske naknade.

 

NALED se u novoj Sivoj knjizi zalaže i da se uvedu svi registri, poput adresnog, kako bi u sistemu e-uprave razmena podataka bila potpuna, i da se omogući preduzećima da čuvaju poslovnu dokumentaciju isključivo u elektronskom obliku.

 

Predloženo je i rešavanje naplate potraživanja za isporučene lekove zadravstvenim ustanovama i da se izjednače cene komunalnih usluga za privredu i građane.

 

Od 100 preporuka u Sivoj kniizi NALED-a za 2017. godinu rešeno je samo devet. Pojednostavljeno je vođenje evidencije PDV-a, ukinuta je republička administrativna taksa za podnošenje zahteva u postupcima pred katastrom nepoketnosti, pojednostavljena je procedura ostvarivanja prava na porodiljsku nadoknadu, ukinuta upotreba pečata u platnim usligama i regulisano postupanje inspekcije tokom kontrola privrednika.

 

Smanjenje parafiskalnih nameta od 2019. godine

 

Ministar finansija Srbije Dušan Vujović, koji je dpbio nagradu Reformator godine, rekao je na konferenciji "Pravac reformi 2018" da je u pripremi zakon o taksama i naknadama, koji predviđa smanjenje tih parafiskalnih nameta i da je predog u javnoj raspravi, a da bi primena zakona mogla da počne od 2019.

 

Vujović je rekao i da će biti napravljen jedinstven registar taksi i nakanada i javno objavljen.

 

"Sada namete svodimo u jedinstven registar i to će se lako obaviti, ali predstoji usvajanje propisa i taj deo je teži. Razumem da su lokalne samouprave naplatu firmarina koristile kao diskrecioni instrument da obezbede prihode, ali to nije transparentno i odbija investitore", rekao je Vujović.

 

Na pitanje da li će se u 2018. smanjiti porezi i doprinosi na zarade, Vujović je rekao da to spada u "drugu generaciju problema, ali će se zbog fiskalnog prostora u budžetu lakše rešavati".

 

On je rekao da svi imaju predlog kako da se potroše prikupljeni prihodi, ali ne i kako ih prikupiti.

 

"U Srbiji oko 300.000 preduzetnika plaća poreze i doprinose na minimalni iznos zarade, što je zakonom dopušteno, pa je problem odakle skupiti prihod ako se smanje porezi", rekao je ministar.

 

On je istakao da je "ključna stvar" reforma Poreske uprave koja treba da obezbedi da se poreski obveznici plaše inspekcije i da se kontrola i prikupljanje prihoda zbog toga obavlja sa što manje poreskih službenika, a da je cilj da plaćanje poreza bude dobrovoljno.

 

Ministarka pravde Nela Kuburović rekla je da će se ove godine raditi na izmenama Zakona o sudskim taksama iako su već ukinuti dupli nameti i racionalizovani troškovi.

 

"Planiramo ukidanje sudskih taksi za sporove koji se završe medijacijom, ali treba imati u vidu da se sudstvo finansira dobrim delom iz taksi", rekla je Kuburović.

 

Podsetila je da je unapređen registar nepokretnosti i da se dužnicima sada brže naplaćuju potraživanja zbog čega se i bune.

 

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je da njeno ministarstvo sarađuje sa NALED-om jer je "važno da se sasluša svaki predlog, a posebno ako dolazi od stručnjaka".

 

"Cilj Vlade Srbije je održivi privredni rast koji bi bio otporan na udare", rekla je Mihalović i dodala da su glavni ciljevi ministarstva između ostalog izgradnja infrastrukture, elektronska planska dokumentacija i sprovođenje Zakona o ozakonjenju objekata koji su nelegalno izgrađeni.

 

Na pitanje kako će skratiti put od izrade dobrih zakona do sprovođenja, Mihajlović je rekla da će se ozakonjenje ubrzati i da postoje kazne.

 

"Omogućili smo svakoj lokalnoj samoupravi da popiše imovinu i sada se prvi put zna šta imamo od imovine. Zakon ćemo sprovesti", rekla je Mihajlović.

 

Fabrici: EU želi proširenje, ključ za Srbiju reforma ekonomije i vladavina prava

 

Na istom skupu šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici najavio je da će Evropska komisija 6. februara objaviti strategiju za Zapadni Balkan i za proširenje koja potvrđuje usmerenje EU ka povećanju brojnosti svog članstva.

 

"Srbija je kandidatkinja za pristupanje EU koja je imala najveći napredak u procesu pridruživanja", rekao je Fabrici na promociji Sive knjige NALED.

 

Ukazao je da je važno da Srbija nastavi reformu ekonomije i vladavine prava jer je to ključno za pristupanje EU i podsetio je da se većina od 35 pregovaračkih poglavlja odnosi na ekonomske reforme.

 

"Napredak je dobar, ali ne treba da se uljuljkujete jer su reforme stalan proces", kazao je Fabrici.

 

On je istakao da je Srbija okrenuta ka EU jer se 66% izvoza privrede Srbije ostvaruje u EU.

 

"Poslednjih sedam godina vrednost izvoza iz Srbije u EU je utrostručena jer je 2009. iznosila tri milijarde, a sada osam milijardi evra", rekao je Fabrici.

 

Dodao je da su u poslednjih deset godina zemlje EU u Srbiji više od 15 milijardi evra investirale i donele tehnologiju, stručnosti i pristup novim tržištima.

 

Fabrici je kazao i da EU očekuje da se dijalog Beograda i Prištine intenzivira, a njihovi odnosi nomalizuju.

 

Izvor: Beta

Foto: NALED