Ministar zaštite životne sredine Srbije Goran Trivan izjavio je 2. marta da bi Srbija do kraja 2018. trebalo da dobije novi zakon o biocidnim proizvodima koji je usklađen sa propisima EU. Srbija je zahvaljujući tvining projektu koji je upravo završen unapredila sistem upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima i pripremila se za sprovođenje evropskog zakonodavstva u tim oblastima, što će olakšati i ispunjavanje uslova iz poglavlja 27 o životnoj sredini u pregovorima sa EU.

 

"Mi već radio na tome i u narednim mesecima možemo očekivati i nacrt i predlog zakona", kazao je Trivan i dodao da je izmenama zakona doprineo i tvining projekat "Dalji razvoj upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima u Srbiji" za koji je EU izdvojila milion evra.

 

Trivan je na skupu kojim je obeležen završetak tog projekta kazao da je bavljenje hemikalijama i biocidnim proizvodima jedno od najvažnijih pitanja zaštite životne sredine, jer se moderna civilizacija u kojoj živimo zasniva se na primeni hemijskih proizvoda u svim oblastima.

 

"Način na koji mi upravljamo hemiskim proizvodima i biocidnim jedinjenjima je skandalozan i to se mora menjati", naglasio je on i dodao da od načina primene tih supstanci zavise zdravlje građana, biljnog i životinjskog sveta i ukupna zaštita životne sredine.

 

On je zahvalio EU na pomoći, a posebno Ministarstvu zdravlja i Uredu za hemikalije Slovenije i Agenciji za zaštitu životne sredine Austrije sa kojima je realizovan tvining projekat.

 

Podsetio je da je cilj tvining projekta bio da Srbija unapredi sistem upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima i da se što bolje pripremi za sprovođenje evropskog zakonodavstva u tim oblastima, što će olakšati i ispunjavanje uslova iz poglavlja 27 koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promene.

 

Projekat je pomogao povećanju organizacionih i administrativnih kapaciteta, a stručnjaci EU su obučavali i pripadnike domaće naučne zajednice, jer kako je dodao Trivan, bez visoke profesionalizacije nije moguće dobro upravljati tako složenom oblašću.

 

"Od projekta će koristi imati svi građani zbog većeg nivoa zaštite životne sredine, ali i privreda Srbije koja posluje sa hemikalijama i koja će dobiti bolje poslovno okruženje i unapređenu konkurentnost na jedinstvenom evropskom tržištu", rekao je Trivan.

 

Zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Mateja Norčič Štamcar kazala je da je tvining projekat važan i za EU, ali i za Srbiju, jer se pre svega odnosi na zdravlje i životnu sredinu, ali i inovativnost u industriji.

 

Ocenila je i da je jedan od doprinosa projekta to što će povećati nivo zaštite potrošača, jer su hemikalije prisutne svuda i svakodnevno od hrane i odeće, preko lekova do igračaka.

 

Podsetila je i da je Strategija za Zapadni Balkan potvrdila evropsku budućnost regiona, a Evropska komisija iščekuje i da izvesti o napretku i u oblasti zaštite životne sredine.

 

Ambasador Slovenije u Srbiji Vladimir Gasparič rekao je da će njegova zemlja nastaviti da podržava Srbiju na evropskom putu.

 

Gasparič je dodao i da Srbija ne treba da ponavlja greške Slovenije zbog čega je bolje da se odrede prelazna zakonska rešenja u oblasti zaštite životne sredine, kako bi se lakše primenjivali propisi EU.

 

Projekat "Dalji razvoj upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima u Srbiji" je sprovođen od septembra 2015. do danas.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta