Grupa država protiv korupcije (GRECO), telo Saveta Evope, saopštila je da Srbija nije primenila nijednu preporuku za sprečavanje korupcije među poslanicima, sudijama i tužiocima. Reagujući na novi izveštaj GRECO, Ministarstvo pravde Srbije je saopštilo da "ubrzano radi" na ispunjavanju preporuka, da je većina preporuka ispunjena, i da očekuje da će do oktobra Srbija biti potpuno usklađena s preporukama tog tela.

 

U najnovijem izveštaju o Srbiji objavljenom 15. marta, GRECO navodi da Srbija nije primenila na zadovoljavajući način nijednu od 13 preporuka tog tela iz 2015. godine.

 

Telo Saveta Evrope zaključuje u izveštaju da je veoma nizak nivo ispunjenja preporuka "ukupno gledano nezadovoljavajući" i poziva šefa srpske delegacije da dostavi izveštaj o napretku u primeni svih neispunjenih preporuka što pre, a najkasnije do 31. oktobra.

 

GRECO je 2015. godine preporučio Srbiji preduzimanje mera za dalje poboljšanje transparentnosti parlamentarnog procesa, koje uključuju utvrđivanje preciznih rokova za podnošenje amandmana i korišćenje hitnog postupka kao izuzetka a ne kao pravila.

 

Istaknuta je potreba uvođenja pravila o transparentnosti kontakata poslanika s lobistima i trećim stranama, zbog visokog rizika od nedozvoljenog uticaja.

 

U novom izveštaju navodi se da je po pitanju transparentnosti aktivnosti Skupštine Srbije ostvaren samo ograničen napedak i da je neophodna odlučnija akcija u tom pogledu, kao i po pitanju usvajanja pravila ponašanja i uvođenja pravila o interakciji poslanika s lobistima i trećim stranama.

 

Među preporukama iz 2015. godine bilo je i jačanje nezavisnosti i uloge Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, kao i promena procedura za izbor sudija, predsednika sudova i tužilaca. Savetovano je isključenje Narodne skupštine iz tog procesa i obezbeđivanje izbora na osnovu zasluga, kao i kontinuirana reforma sistema procene učinka sudija i tužilaca.

 

Kad je reč o sudijama, GRECO je u izveštaju pozdravio mere preduzete za jačanje uloge Visokog saveta sudstva, poboljšanje objektivnosti i transparentnosti procedura za izbor sudija.

 

Osim neophodne ustavne reforme, u cilju promene sastava Visokog saveta sudstva i isključenja Narodne skupštine iz procesa izbora sudija, GRECO očekuje i reviziju sistema procene učinka sudija.

 

Situacija s tužiocima, prema izveštaju, u najvećoj meri je slična. Kako se navodi, preduzeti su neki koraci za jačanje uloge Državnog veća tužilaca i za reviziju sistema procene učinka tužilaca, dok dalji napredak zavisi od predstojeće reforme Ustava Srbije. GRECO u izveštaju ponovo poziva Beograd da revidira kriterijume za izbor tužilaca.

 

Ministarstvo pravde: Do oktobra bićemo u skladu s preporukama GREKO

 

Ministarstvo pravde Srbije je saopštilo da "ubrzano radi" na ispunjavanju preporuka Grupe za borbu protiv korupcije, da je većina preporuka ispunjena, i da očekuje da će do oktobra Srbija biti potpuno usklađena s preporukama tog tela.

 

Takođe je Ministarstvo navelo da će narednih dana otvoriti javnu raspravu o prvom domaćem zakonu o lobiranju, čije je donošenje predviđeno Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23 u pregovorima sa EU, što je i jedna od preporuka GRECO.

 

U saopštenju se navodi i da radni tekst izmena Ustava u oblasti pravosuđa predviđa da se izbor sudija i tužilaca izmesti iz Skupštine Srbije, što je takođe preporuka GRECO.

 

Ministarstvo je dodalo da su uvedena merila za izbor sudija i tužilaca po rezultatima rada, i da je 1. marta počela primena novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, kojim su uvedeni novi mehanizmi u borbi protiv finansijskog kriminala i korupcije.

 

"Pri višim sudovima i tužilaštvima u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu i Nišu formirana su posebna odeljenja za borbu protiv korupcije. Takođe, uvedeno je sedam novih krivičnih dela protiv privrede, čija je primena takođe počela 1. marta, što će dodatno ojačati pravni okvir u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije", navodi se u saopštenju.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta