Iako nešto manje od polovine građana Srbije smatra da je Kosovo izgubljeno, naročito mlađa populacija, čak 81% ispitanih ne bi prihvatilo nezavisnost južne pokrajine čak ni kada bi to bio uslov za članstvo u Evropskoj uniji (EU), pokazalo je istraživanje Instituta za evropske poslove sprovedeno u saradnji sa Ninamedia istraživačkom kućom. Prema rezultatima istraživanja objavljenim 28. marta, građani Srbije su po pitanju odnosa Beograda i Prištine gotovo podeljeni na dva pola, dok bi između EU i Kosova, ogromna većina izabrala Kosovo.

 

Eventualnu podelu podržava trećina građana dok se polovina protivi toj ideji, ali većina ne bi prihvatila nezavisnost iako bi to ubrzalo proces integracija.

 

Od ukupnog broja ispitanih, 45% smatra da Kosovo za Srbiju nije izgubljeno dok 43% smatra da ipak jeste. Mlađi građani, njih oko 50%, smatraju da je Kosovo izgubljeno dok to isto misli oko 30% starijih od 60 godina.

 

Sa porastom stepena obrazovanja raste i broj građana koji misle da je Kosovo izgubljeno.

 

Građani su veoma malo upućeni u takozvani unutrašnji dijalog i svega 3,4% njih kaže da je u njemu učestvovalo, dok 94% nije.

 

Četvrtina ispitanih veruje da će ova ili sledeća Vlada Srbije priznati nezavisnost Kosova.

 

Čak 81% građana ne bi podržalo nezavisnost Kosova ni kao uslov za članstvo u EU, dok bi 11% prihvatilo tu ponudu. Muškarci više od žena smatraju da ne bi trebalo prihvatiti nezavisnost kao uslov za EU.

 

"Potpuna je podeljenost građana Srbije i prema stavu da li je ostvarivo da Srbija opet u budućnosti ima punu kontrolu i suverenitet na Kosovu. Njih 45% smatra da nije moguće da Srbija ikada ima punu suverenitet na Kosovu, a 42% ispitanika smatra da je to moguće", navodi se u rezultatima istraživanja.

 

Istraživanje je sprovedeno od 16. do 20. marta na reprezentativnom uzorku od 1.203 ispitanika.

 

Izvor: Beta

Foto: Shutterstock.com