Srbija je u 2016. i 2017. napredovala u otvaranju javne uprave prema građanima, postigla bolju komunikaciju uprave sa građanima ali i ih više uključivala u procese donošenja odluka, ocenjeno je u izveštaju Centra za evropske politike (CEP) predstavljenom 11. aprila. Kada je reč o manjkavostima, problem je pre svega u kašnjenju sa preduzimanjem nekih mera.

 

Programska direktorka CEP Milena Lazarević rekla je novinarima da je više od 60% mera akcionog plana za sprovođenje Partnerstva za otvorenu upravu (POU) u Srbiji dobro sprovedeno.

 

Ona je navela da je POU međunarodna inicijativa koja je razvijena u više od 50 država, a teži da osigura da se vlade obavežu građanima na transparentnost, borbu protiv korupcije i korišćenje novih tehnologija za jačanje sistema upravljanja.

 

Lazarević je dodala da izveštaj koji je CEP uradio konstatuje i nedostatke i da je pre svega problem u kašnjenju preduzimanja nekih mera, kao i da nisu do kraja sprovedene.

 

Kazala je da je drugi "problem" što akcioni plan za Srbiju za sprovođenje te inicijative nije "dovoljno ambiciozan" i da je to jedna od osnovnih preporuka koje je taj "mehanizam za nezavisno izveštavanje" dao.

 

"Bitno je da se da se napravi ambiciozniji akcioni plan, da to budu neke konkretnije mere i obećanja, nešto što će doneti vidljive rezultate u praksi i koje će građani moći da osete", ocenila je Lazarević.

 

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Natalija Pavlović Šiniković kazala je da je ministarstvo "nosilac" obaveza i da su preporuke "nezavisnog mehanizma" veoma značajane za sprovođenje preporuka iz POU.

 

Ona je ocenila da se ciljevi reforme javne uprave, koja je u toku, u većini poklapaju sa ciljevima iz POU, a odnose se na veću transparentnost, ali i davanje većeg značaja organizacijama civilnog društva i otvaranje uprave ka građanima.

 

"Formirana je radna grupa koja će se baviti izradom novog akcionog plana, a te mere treba da budu trajni procesi, kako bi javna uprava postala servis građana i kako bi se podigao kvalitet usluga", istakla je Pavlović Šiniković.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: CEP