Koalicija organizacija civilnog društva prEUgovor ocenila je 13. aprila da bi država trebalo da promeni pristup reformama u poglavljima 23 i 24 koja se odnose na pravosuđe, ljudska prava, slobode i bezbednost, jer do sada nije postignut značajniji napredak. Iz koalicije su ukazali da će izmene zakona o pristupu informacijama od javnog značaja unazaditi nivo zaštite prava koja su garantovana postojećim zakonom, kao i da ustavne promene u oblasti pravosuđa, koje je predložilo Ministarstvo pravde, ne donose veću nezavisnost sudstva i tužilašta od vlasti.

 

Predstavnica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) Sonja Stojanović Gajić na predstavljanju izveštaja o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 za period od oktobra 2017. do marta 2018. pozvala je Vladu Srbije da buduću reviziju akcionih planova ne shvati "pro forme", odnosno samo kao pomeranje rokova i zadavanje novih aktivnosti.

 

Ona smatra da treba da se razgovara o ciljevima tih reformi, kao i o tome na koji način da se otklone suštinski problemi u oblasti vladavine prava.

 

Podsetila je i da je EU, kroz nedavnu strategiju o proširenju za Zapadni Balkan prvi put "eksplicitno dijagnostifikovala suština problema" zemalja regiona, a to je problem "zarobljene države" koji opisuje stanje u kome određene neformalne grupe i pojedinci zloupotrebljavaju kanale izvršne, sudske i zakonodavne vlasti da izvlače javne resurse za privatne svrhe.

 

Navela je da je EU poslala specijalnog izvestioca u Makedoniju, čiji je izveštaj to potvrdio, i podsetila da strategija proširenja predviđa da se slični izveštaji urade i za druge zemlje.

 

Kao primer "zarobljene države" ona je navela izmenjeni Zakon o policiji koji omgućav da napredak u policiji ne bude moguć samo na osnovu kruiterijuma i zasluga, već uvodi i izuzetak da o tome može da odlučuje i ministar.

 

Stojanović je kazala i da će izmene Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja i podataka o ličnosti, čija javna rasprava je pri kraju, unazaditi nivo zaštite prava koja su garantovana postojećim zakonom.

 

"Pored ostalog, nacrt zakona predviđa da preduzeća u javnom vlasništvu koja su promenila status, poput Srbijašuma i Srbijavoda, a koja raspolažu velikim javnim prorodnim reursima, budu izuzeta od zahteva za slobodnim pristupom informacijama. To može biti štetno zbog sprečavanja eventualne korupcije, kao izostajanje pravovremenog identifikovanja grešaka u upravljanju", rekla je ona.

 

Predstavnik Transparentosti Srbija Zlatko Minić je upozorio da se neke reforme na evropskom putu obavljaju forme radi, da se uklope u najšire evropske okvire, zbog čega neće biti suštinskih promena što, po njemu, može dovesti i do nazadovanja.

 

Minić je istakao i da ustavne promene u oblasti pravosuđa, koje je Ministarstvo pravde predložilo, "ne donose veću nezavisnost sudstva i tužilašta od vlasti, već otvaraju nove kanale za uticaj na njih".

 

Kao primer je naveo da u pravosudnim savetima sudije i tužioci neće imati većinu, a da će Pravosudna akademija biti "jedina ulazna tačka za nove sudije i tužioce".

 

Predstavnik Centra za istraživačko novinarstvo Srbije Branko Čečen istakao je da primetna "eskalacija zloupotrebe poreskih i drugih inspekcija u pokušaju ekonomskog gašenja najznačajnijeg medija južne Srbije 'Južne vesti", nakon gašenja niza drugih lokalnih medija.

 

On smatra da je želja da se Srbija do 2025. reformiše u "dramatičnoj" suprotnosti sa onim što se dešava u praksi, dodavši da ne vidi kako će Srbija moći u oblasti medija da uđe u EU.

 

Čečen se saglasio da će predložene izmene Zakona o pristupu informacija od javnog značaja onemogućiti rad istraživačkom novinarstvu, jer se rok za dobijanje traženog dokumenta koji treba da potkrepi novinarski tekst može produžiti na oko dve godine.

 

Prema njegovim rečima, građani će tako biti onemogućeni da, na primer, saznaju kakvu vodu zaista piju, kakvog im je kvaliteta gorivo, ko je proneverio državni novac i slično.

 

Koalicija prEUgovor osnovana je radi praćenja realizacije politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije EU.

 

Izvor: Beta

Foto: prEUgovor