Više od polovine građana Srbije u načelu podržava članstvo u EU, ali bi ulazak Srbije u EU konkretno, na referendumu, podržalo manje od polovine građana - 49,5%, rezultat je istraživanja javnog mnjenja koje su sproveli Institut za evropske poslove i istraživačka kuća Ninamedia. Na skali od jedan do pet, odnosima Srbije i EU građani su dali "mršavu trojku".

 

Istraživanje sprovedeno od 21. do 24. marta pokazalo je takođe da članstvo u EU više podržavaju stariji nego mlađi građani, više žene nego muškaci i više stanovnici Beograda i Vojvodine nego uže Srbije.

 

U istraživanju o stavovima građana prema EU, sprovedenom na uzorku od 1.201 ispitanika, odnosima Srbije i EU građani su dali ocenu 2,78 na skali od jedan do pet.

 

Najveći broj ispitanika odnosima Srbije i EU dao je ocenu dobar (3), a najmanji broj dao je odličnu ocenu (5).

 

Istraživanje je pokazalo da 62% građana smatra da Srbija ima koristi od saradnje sa EU a to uverenje najrasprostranjenije je među najmlađim građanima.

 

U isto vreme podrška članstvu Srbije u EU najslabija je među najmlađim građanima - tek nešto više od polovine, a najjača među najstarijima - dve trećine. Razlika u podržavanju članstva u EU između ove dve kategorije stanovništa iznosi čak 13%, pokazalo je istraživanje.

 

Kada se radi o državama članicama EU, građani smatraju da su Srbiji najveći prijatelji u EU Nemačka, Grčka, Španija i Austrija, a najveći neprijatelji Hrvatska, Velika Britanija, opet Nemačka i zatim Francuska.

 

Najbolje odnose od susednih država, prema istraživanju, Srbija ima sa BIH i Mađarskom, a najlošije sa Hrvatskom i Albanijom.

 

Crna Gora je na trećem mestu i među državama sa kojima Srbja ima najbolje odnose i među onima sa kojima ima najlošije odnose, navodi se u rezultatima istraživanja.

 

Izvor: Beta

Foto: Pixabay.com