Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici uručio je 29. juna u Beogradu finansijski sporazum IPARD II o dodeli pomoći za ruralni razvoj za period 2014-2020. ministarki za evropske integracije Jadranki Joksimović. Fabrici je rekao da taj projekat daje 175 miliona evra bespovratne pomoći iz EU, a da uz privatne i podsticaje države, cifra može dostići 400 miliona evra.

 

Prema njegovim rečima, potpisivanje sporazuma je rezultat saradnje srpskih vlasti, pre svega ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića, Delegacije EU i ljudi u Briselu.

 

"Projekat ima za cilj pomoć poljoprivrednicima i proizvođačima hrane da se pripreme za konkurenciju kad Srbija uđe u EU", izjavio je Fabrici.

 

On je izrazio nadu da će zahtevi za grantove uskoro biti obrađeni i naveo da srpska poljoprivreda ima ogroman potencijal.

 

"Poljoprivreda čini 10% BDP Srbije, 20% zaposlenih radi u poljoprivredi, 50% poljoprirednih proizvoda namenjenih izvozu ide u EU a taj izvoz je prethodnih godina udvostručen na 1,5 milijardi dolara", izjavio je šef Delegacije EU.

 

Prema njegovim rečima, IPARD je "test za srpsku poljoprivredu, da li je ona u stanju da koristi sve što nudi Zajednička poljoprivredna politika EU".

 

Ministarka Jadranka Joksimović je rekla da je najvažniji uslov za proces akreditacije za bespovratna sredstva bio da se Uprava za agrarna plaćanja iz Šapca preseli u Beograd.

 

"Dug je put bio da sprovedemo sve aktivnosti i zaista danas s ponosom možemo da otvorimo novu stranicu srpske poljoprivrede", rekla je ona.

 

Prema njenim rečima, ovo je prvi put da srpski poljoprivrednici mogu da koriste bespovratna sredstva iz EU.

 

Kako je navela, važno je da su srpski poljoprivrednici počeli proces podizanja vidljivosti i upoznavanja sa mogućnostima koje im se nude.

 

"Pre svega počinjemo postepeno usklađivanje naše poljoprivredne politike i ruralnog razvoja sa evropskom politikom", navela je ministarka.

 

Ona je dodala da to značii ravnomeran razvoj, pre svega u ruralnim oblastima, što je važno da bi ljudi, a pre svega žene i mladi, ostali na selu.

 

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je rekao da se 400 miliona, kako je rekao, direktnih investicija tiče opreme, objekata za preradu, mehanizacije...

 

"Ovo je prvi put da građani podršku EU mogu da osete u svojoj kući (...) Mi smo otvorili vrata bolje srpske poljoprivrede", rekao je on.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta