Na Beogradskoj berzi 25. jula je objavljen Jedinstveni prospekt za javnu ponudu akcija i uključenje na regulisano tržište kompanije Fintel energija iz Beograda. To je prva incijalna javna ponuda (IPO) na Beogradskoj berzi za gotovo osam decenija.

 

Objavljivanjem prospekta zvanično je započet proces inicijalne javne ponude akcija te kompanije koja za unapređenje poslovanja planira da na Berzi prikupi 27,5 miliona evra kroz emitovanje 6,5 miliona običnih akcija, nominalne vrednosti 500 dinara po akciji.

 

Upis akcija će trajati narednih 90 dana, posle čega se, tokom novembra, očekuje i njihovo uključenje u trgovanje na prajm listing (Prime Listing) Beogradske berze.

 

Javna ponuda akcija smatraće se uspešnom ako bude upisano i uplaćeno najmanje 1,5 miliona novih akcija, saopštila je Beogradska berza.

 

"Ovo je izuzetno značajan dan za domaće tržište kapitala, privredu i građane. Prvi put jedna privatna kompanija koja posluje u Srbiji prikuplja sredstva za buduće poslovanje putem tržišta kapitala. Na ovaj način se otvaraju nove mogućnosti, kako za kompanije, tako i za potencijalne investitore koji će, na bazi raspoloživih informacija javno dostupnih u objavljenom prospektu, moći da donesu investicionu odluku", rekao je direktor Beogradske berze Siniša Krneta.

 

Dodao je da očekuje da i drugi privrednici i tržišni akteri prepoznati mogućnosti finansiranja poslovanja putem domaće berze i značaj finansiranja organskog rasta kompanije na taj način.

 

U prospektu za javnu ponudu akcija, kako je ukazala Beogradska berza, moraju da bdu navede sve neophodne informacije o kompaniji i hartijama od vrednosti koje će kompanija emitovati, a koje će investitorima omogućiti objektivnu procenu svih aspekata poslovanja, ali i potencijala za rast u budućnosti i donošenje kvalifikovane investicione odluke.

 

Prospekt je zakonom regulisan dokument, koji odobrava Komisije za hartije od vrednosti Srbije, na osnovu kojeg se i građanima i profesionalnim investitorima omogućava donošenje odluke o tome da li žele da ulože svoja sredstva i na taj način postanu suvlasnici kompanije i učestvuju u njenim poslovnim aktivnostima i rezultatima.

 

"Bilo koja investicija u akcije povezana je sa brojnim rizicima, koji se jasno navode u prospektu, a na investitorima je da procene da li su ti rizici prihvatljivi i u kojoj meri", navela je Beogradska berza.

 

Izvor: Beta

Foto: Beogradska berza