Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Vlada Švajcarske započeli su nacionalnu kampanju u Srbiji "Da se upoZnamo" kojom će se promovisati primeri dobre prakse iz lokalnih samouprava o učešću građana u planiranju i raspodeli budžeta, rečeno je 18. septembra u Beogradu. Projekat "Unapređenje revizije na opštinskom nivou u cilju jačanja odgovornosti i efikasnosti u upravljanju javnim finansijama", čiji je cilj uključivanje građana u rad lokalne samouprave, sprovodi se od 2016. godine i u njemu je učestvovalo 15 opština.

 

Menadžer projekta Vera Kovačević rekla je na konferenciji za novinare da program doprinosi podizanju svesti građana o tome zašto je važno da učestvuju u donošenju odluka o planiranju i raspodeli lokalnog budžeta.

 

"Rezultati poboljšane saradnje građana i 15 lokalnih samouprava su obnovljeni dečiji parkovi, izgrađene biciklističke staze, obezbeđen prevoz za osobe sa invaliditetom i podignuta prihvatilišta za žrtve nasilja", rekla je Kovačević.

 

Ona je istakla da je, zahvaljujući većem učešću građana u kreiranju budžeta, izdvojeno više novca i za izgradnju lokalne infrastrukture i sportskih klubova u mesnim zajednicama.

 

Dodala je da je projekat doprineo i da se "lokalne zajednice približe evropskim vrednostima, izgradi inkluzivno društvo i odgovorne institucije, jer se bolje upravlja javnim sredstvima".

 

Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) Đorđe Staničić rekao je da ta organizacija godinama insistira na učešću građana u projektovanju budžeta "jer je to jedini put da se javna sredstva koriste u skladu sa njihovim potrebama".

 

"Da bi obezbedili veće učešće građana u kreiranju i raspodeli budžeta izmenili smo Zakon o lokalnoj samoupravi, koji je na snazi od juna, a do kraja godine lokalne samouprave treba da izmene statute i pravilnike", rekao je Staničić.

 

On je podsetio da su izmenom tog zakona određeni početak i dužina trajanja javne rasprave, utvrđen je fiksni procent građana za pokretanje neke inicijative od 5%, dok je ranije to bio minimum.

 

Važna novina je i to, kako je rekao, što sada više lokalnih samouprava mogu da organizuju zajedničku službu jer "sve nemaju dovoljno kapaciteta da mogu da odgovore na zahteve građana".

 

Koordinator projekta "Lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i mediji za odgovornije javne finansije" Bogdan Urošević rekao je da je i pored postavljenog pravnog okvira da građani učestvuju u donošenju i trošenju budžeta potrebno uložiti i dodatni napor da bi se to sprovelo u praksi.

 

Propise, prema njegovim rečima, treba primenjivati "sa punim potencijalom" da se ne bi tumačilo da, na primer, "transparentnost budžeta" znači samo objavljivanje podataka na sajtu u nerazumljivim formama.

 

"Propisana obavezna javna rasprava je jedno, a vreme njenog trajanja i način organizacije drugo", rekao je on.

 

Načelnik uprave u opštini Ruma Dušan Ljubišić rekao je da je ta lokalna samouprava uvela "participativno budžetiranje", odnosno učešće građana u planiranju budžeta 2015. godine i za poslednje tri godine na projekte koje su predložili građani potrošeno je 40,6 miliona dinara.

 

"Ove godine na predlog građana u tri projekta biće uloženo 15 miliona dinara", rekao je Ljubišić.

 

Istakao je da je u toj opštini u toku konkurs za kandidovanje projekata za 2019. godinu, koji traje deset dana.

 

Dodao je da se predlozi pretvaraju u projekte i vrednuju, zatim građani glasaju, a usvajaju se projekti sa najviše glasova.

 

"Građani su sve zainteresovaniji da učestvuju u donošenju odluka kako će se koristiti sredstva iz budžeta jer je 2015. u glasanju učestvovalo 500 ljudi, a 2017. više od 3.000", rekao je Ljubišić.

 

Izvor: Beta

Foto: UNDP