Srbija napreduje u evrointegracijama, ali ima oblasti u kojima treba ubrzati sprovođenje reformi da bi se ostvario optimistični cilj članstva u Evropskoj uniji 2025. godine, ocenio je 30. oktobra poslanik Evropskog parlamenta Eduard Kukan. Ubrzavanje reformi potrebno je prvenstveno u oblasti vladavine prava.

 

Kukan, koji je u ime Evropskog parlamenta predsedavao devetom Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje Evropska unija-Srbija (POSP), rekao je da je u Beogradu imao intenzivne razgovore, da se sastao sa najvišim zvaničnicima Srbije i predstavnicima nevladinog sektora.

 

Vladimir Orlić, koji je predsedavao POSP u ime Parlamenta Srbije, rekao je na zajedničkoj konferenciji za novinare da "vredi govoriti o perspektivi 2025, ali da je neophodno uraditi posao do kraja i intenzivirati reforme".

 

Prema rečima Kukana, poslovno okruženje u Srbiji se popravilo.

 

On je rekao da je bio prijatno iznenađen kada je čuo od holandskog i nemačkog ambasadora i drugih ambasadora EU, sa kojima je imao sastanak u Beogradu, da se poslovno okruženje menja nabolje i da "vredi doći u Srbiju i poslovati".

 

"Srbija napreduje na mnogim poljima i viđena je kao pozitivan konstruktivan igrač u regionalnoj saradnji", rekao je Kukan.

 

Prema njegovim rečima, ceni se ono što je učinjeno vezano za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali ima mnogo toga što treba još da se učini na tom polju.

 

To se odnosi, kako je rekao, i na slobodu medija.

 

"Drago nam je da se preduzimaju određeni koraci i da vlada radi na novoj strategiji, ali to traje dugo. Ono što je za naš značajno jeste da se ti zakoni primenjuju i u praksi", naveo je Kukan.

 

Kukan i Orlić su rekli da je posle dvodnevnog sastanka POSP usvojena zajednička deklaracija.

 

Deklaraciju o ostvarenom napretku Srbije i njenoj evropskoj perspektivi jednoglasno je podržala delegacija Srbije, dok je u delegaciji EP šest glasova bilo za, a jedan uzdržan, rekao je Orlić.

 

Vezano za dijalog Beograda i Prištine, Orlić je rekao da je ukazano da je neophodno poštovanje postignutih dogovora, kao i da se ne toleriše izostanak rezultata i odgovornosti.

 

Sledeći deseti sastanak POSP biće održan u martu u Strazburu.

 

Kukan je 29. oktobra u obraćanju srpskim poslanicima rekao da očekuje da se "u potpunosti izrazi privrženost Beograda i Prištine dijalogu, i dođe do sveobuhvatnog i pravnoobavezujućeg sporazuma u skladu s međunarodnim pravom" dodajući da je sprovođenje postignutih dogovora od suštinskog značaja i da je za Srbiju sada ključni trenutak u pregovorima, kada treba da dokaže da njene institucije proizvode rezultate.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta