Grad Beč planira da preko inovacija i digitalizacije do sredine veka postane "pametan" grad (smart city) koji troši manje resursa i čiji građani uživaju u boljem kvalitetu života, izjavio je 8. novembra direktor Smart siti agencije glavnog grada Austrije Dominik Vajs na Danima Beča u Beogradu.

 

"Pametan' grad Beč je cilj koji treba da se ostvari do 2050. i pokušavamo da na taj način postignemo povećanje kvaliteta života naših građana i da se, osim toga, štede resursi koji nam stoje na raspolaganju i da se sve to radi uz pomoć inovacija", rekao je za Betu Vajs na marginama konferencije "Beograd i Beč - razvoj gradova kroz dijalog".

 

https://www.euractivdev.com/images/stories/videos/flv/69608.flv

 

Prema njegovim rečima, te inovacije na putu ka "pametnom" gradu uglavnom se svode na digitalizaciju koju će grad pokušati da iskoristi kako bi ostvario napredak u oblasti globalizacije i takođe urbanizacije.

 

Vajs, koji je i koorinator za Smart-IKT Beča, istakao je da je prvo i neophodno da se stvori infrastruktura i da tek tada može da se pređe na dalji rad u procesu digitalizacije.

 

Kao najvažnije u tom procesu Vajs je ukazao na dobru upravu pošto se ne može pristupiti digitalizaciji na decentralizovan način jer onda ostali u procesu neće znati šta oni drugi u gradskoj upravi rade.

 

"Digitalizaciji treba pristupiti na sistemski način a prvi korak je stvaranje infrastrukture koja će nam kasnije koristiti", naglasio je Vajs.

 

On je rekao i da je, kada je reč o upravljanju, pored ostalog važno da se uvedu nova ovlašćenja, novi opisi radnih mesta.

 

"Jako je važno i da utvrdimo šta treba da se uradi u ovoj oblasti, kao i koje su to usluge koje se mogu pružati na taj način", kazao je direktor Smart siti agencije Beča.

 

Vajs je rekao i da su oni u Beču pokrenuli puno pilot projekata sa ciljem da utvrde gde se sve digitalizacija može primeniti i na tom putu je bilo i neuspeha.

 

https://www.euractivdev.com/images/stories/videos/flv/69611.flv

 

"Zato je važno da se digitalizacijom izađe u susret stvarnim potrebama građana, da oni dobiju usluge koje će im stvarno korisititi",  istakao je Vajs i zaključio da "bez 'smart' javne uprave nema ni 'smart sitija".

 

Prema strategiji, Beč 2050. treba da bude grad saradnje i socijalne pravde, grad zelenih površina i obnovljive energije, grad jednakih mogućnosti za sve generacije i grad mladih iz celog sveta.

 

Na konferenciji 7-8. novembra zvaničnici Beograda i Beča i zainteresovane strane razgovarali su i o investicijama i infrastrukturnim projektima, upravljanju otpadom, mobilnosti, aktivnom starenju i socijalnom stanovanju.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto/Video: Beta