Srbija je ušla u novi program EU "Prava, jednakost, državljanstvo" iz koga će se finansirati projekti kojima se podstiče borba protiv svih vidova diskriminacije i zaštita ranjivih grupa, prava dece, potrošačkih i drugih prava, saopšteno je 15. novembra u Beogradu.

 

Sedmogodišnji budžet programa je 439 miliona evra za period 2014-2020, odnosno 63 miliona godišnje, a u programu mogu da učestvuju institucije, nevladine organizacije i udruženja građana, rečeno je na predstavljanju programa u EU info centru.

 

Sredstva iz programa biće na raspolaganju za analitičke aktivnosti, poput istraživanja i studija, za uzajamno učenje kroz radionice, seminare, konferencije, za aktivnosti usmerene na podizanje svesti o nekom pitanju, kao i podršku NVO na evropskom nivou.

 

"Prema raspodeli sredstava za 2018, od godišnje sume za program 80 odsto daje se u vidu grantova a ostalo za nabavke, odnosno ugovore manje vrednosti za organizaciju sastanaka, skupova, razvoj IT platformi", rekao je menadžer programa iz Generalnog direktorata Evropske komisije za pravdu i potrošače Frančesko Zoja Bolconelo (Francesco Zoia Bolzonello).

 

Za podršku iz programa moći će da konkurišu projekti usmereni na promociju efikasnog sprovođenja i poštovanja principa nediskriminacije, borbu protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i drugih vidova netolerancije, poštovanje prava osoba sa invaliditetom, dece i rodne ravnopravnosti, sprečavanje nasilja prema deci, mladima, ženama i drugim ranjivim grupama.

 

Sredstva će moći da dobiju i projekti koji se odnose na zaštitu potrošačkih prava, kao i zaštitu ličnih podataka i promociju i poboljšanje ostvarivanja prava koja proističu iz državljanstva.

 

Šef sektora operacija u Delegaciji EU u Srbiji Nikolas Bizel podsetio je na predstavljanju da je Srbija od EU u poslednjih 18 godina dobila bespovratna sredstva od 3,2 milijarde evra dodajući da Srbija "sve više i više ima koristi od EU".

 

On je podsetio da su Srbiji već otvoreni programi Evropske unije Erazmus +, Kreativna Evropa, Evropa za građane i građanke, Horizont 2020, COSME, Carina 2020, Fiskal 2020, Zapošljavanje i socijalne inovacije i Evropska šema za mlade profesionalce na Zapadnom Balkanu.

 

Program "Prava, jednakost, državljanstvo" zamenio je više programa finansiranja koji su okončani 2013, uključujući "Daphne III" i "Osnovna prava i državljanstvo".

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: EURACTIV.rs