Komentarisanje istraga koje su u toku, kao i optužnica ili sudskih procesa "i dalje može predstavljati vrstu neprikladnog političkog uticaja na sudstvo i tužilaštvo" ocenjuje se u poslednjoj verziji izveštaja o stanju u pravosuđu u Srbiji, koji je Evropska komisija predala članicama EU. Mediji su ranije objavili da je Evropska komisija u izveštaju o napretku Srbije u polavljiima 23. i 24. ocenila da nedostaju opipljivi rezultati u ključnim oblastima, poput reforme u pravosuđu, borbe protiv korupcije, procesuiranja ratnih zločina i slobode medija.

 


U delu izveštaja o pravosuđu, u koji je agencija Beta imala uvid, navodi se da Srbija nije dostavila informacije o tome da li se poštuju Kodeks ponašanja Vlade Srbije u vezi sa zabranom komentarisanja sudskih odluka, niti na koji način se poštuje Kodeks poslanika iz 2017. u toj oblasti.

 

U delu koji se tiče ustavnih izmena iz oblasti pravosuđa, u izveštaju se navodi da je Ministarstvo pravde Srbije u septembru 2018. objavilo izmenjen tekst ustavnih amandmana kako bi u obzir uzelo sve preporuke Venecijanske komisije iz juna 2018. godine.

 

Posle konsultacija održanih u septembru, Ministarstvo je 12. oktobra objavilo novu verziju amandmana na svom sajtu, a Sekretarijat Venecijanske komisije izdao memorandum koji zaključuje da su u tekstu poštovane preporuke Venecijanske komisije. Na plenarnoj senici Venecijanska komisije ja primila k znanju taj Memorandum.

 

Prebacivanje izvornih nadležnosti iz Ministarstva pravde sudstvu i dalje kasni, uključujući tu budžet sudova i predviđen je za početak 2019. godine, dok je ranije bio predviđen za početak 2018. U vezi s transferom nadležnosti Ministarstva na Državno veće tužilaca, još se odlaže izmena zakonskih odredbi o tužilaštvu.

 

U izveštaju se navodi i da se još ne radi na tome da se analizira i promeni zakonski okvir disciplinske odgovornosti sudija i tužilaca.

 

O efikasnosti sudstva se navodi da je Srbija u stanju da prikupi neke podatke o radu sudova, ali da je neophodno da se dalje unapredi statistika kako bi bila u skladu s evropskim standardima.

 

U izveštaju je navedeno da su Visoki savet sudstva i Veće državnih tužilaca preko Poverenika za samostalnost tužilaca nastavili da prate zaštitu autonomije, i primedbe i žalbe sudstva i tužilaštva na te pritiske.

 

U prvoj polovini 2018. Visoki savet sudstva je javno reagovao povodom izjava o procesima koji su bili u toku. U istom periodu je Poverenik za samostalnost tužilaca istraživao pritužbe zamenika tužilaca na političke uticaje.

 

Evropska komisija obratila je pažnju i na rad Pravosudne akademije, podvlačeći da bi Zakon o Pravosudnoj akademiji trebalo da bude usklađen sa Ustavom "na takav način da forme usavršavanja zavise od radnog iskustva i posla koji u okviru profesija obavlja onaj ko pohađa Akademiju".

 

Takođe je podvučeno da bi "uloga Akademije trebalo da bude predviđena Ustavom, kako bi se izbegli mogući nepoželjni uticaji na nju".

 

Izvor: Beta

Foto: Freeimages

 

 

 

 

Produkcija je deo projekta "Pogledi na Ustav Srbije" koji realizuje Beta uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Stavovi izneti u ovom projektu ne izražavaju nužno stavove organa koji je dodelio sredstva.