U procesu pristupanja Srbije EU najvažnija je uspešna koordinacija nacionalne i lokalne vlasti, jer bez toga nije moguća ravnomerna primena evropskog zakonodavstva u zemlji, rekla je 27. novembra ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ona je na skupštini Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) o evropskoj budućnosti lokalne samouprave kazala da je proces evropskih integracija posao za celokupno srpsko društvo i da je važna uloga ne samo nacionalnog, već i regionalnog i lokalnog nivoa upravljanja.

 

"Koordinacija svih nivoa vlasti u našoj zemlji je veoma značajna jer samo na taj način možemo da kažemo da će pristupanje Srbije EU doneti korist svakom čoveku koji živi u ovoj zemlji", rekla je Joksimović.

 

Ministarka je ocenila da svaka lokalna samouprava u Srbiji treba da bude osposobljena za primenu standarda EU i da o toj temi mora dnevno da komunicira sa građanima.

 

"To je u skladu sa novim pristupom EU kohezivnoj politici koji je usmeren ka tome da Evropa bude što bliža običnim ljudima. Zato sve što se usvoji na centralnom nivou treba da postane dnevna aktivnost srpskih gradova i opština", kazala je ona.

 

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da su lokalne samouprave stub evropskih reformi jer se u Srbiji 70% pravne regulative EU primenuje na lokalnom nivou.

 

https://www.euractivdev.com/images/stories/videos/flv/69947.flv

 

"Jedan od glavnih uslova od kojih zavisi naša evropska budućnost je reforma javne uprave koja srpsku privredu i građane stavlja u povoljniji položaj", kazao je on.

 

Po njegovim rečima, izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi omogućeno je da opštine ostvaruju međusobnu saradnju u primeni evropskih standarda.

 

"Tim izmenama smo predvideli obavezu predstavnika gradova i opština u Srbiji da kontinuirano prate proces njenog pristupanja EU", ukazao je ministar.

 

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici ocenio je da Srbija ima značajnu perspektivu u EU i da je veliki deo te reforme odgovornost lokalnih samouprava.

 

"Svaka zemlja koja ulazi u EU treba da bude svesna promena u njenoj privredi koje se nužno pojavljuju i kojima se moraju prilagoditi lokalne jedinice vlasti jer one najviše sarađuju sa građanima", rekao je Fabrici.

 

On je dodao da će u budućnosti Srbija morati ne samo da primenjuje evropske standarde, već i da "daje doprinos u oblikovanju evropske politike".

 

Ambasador Švedske u Srbiji Jan Lundin kazao je da će proces pristupanja Srbije EU stvoriti društvo koje ima bolju održivost.

 

https://www.euractivdev.com/images/stories/videos/flv/69945.flv

 

"U tom procesu Švedska pruža pomoć nacionalnim, regionalnim i lokalnim nivoima vlasti u Srbiji i to pre svega u oblasti upravljanja otpadom i prečišćavanju voda", rekao je Lundin.

 

On je dodao da SKGO daje veliku podršku u unapređenju kapaciteta lokalnih samouprava u primeni evropskih standarda.

 

Predsednica SKGO Dušanka Golubović kazala je da je detaljnim analizama te organizacije utvrđeno da "čak 21 pregovaračko poglavlje utiče na rad i efikasnost lokalnih samouprava u Srbiji".

 

Po njenim rečima, u procesu evropskih integracija SKGO učestvuje kao deo pregovaračkog tima i informiše predstavnike gradova i opština koje su njihove konkretne obaveze u toj oblasti.

 

"Korišćenje pretpristupne pomoći EU je dobar način da predstavnike lokalnih samouprava obučimo kako se primenjuju evropske procedure, kao i mere koje se od njih očekuju", rekla je Golubović.

 

Ona je dodala da je u 2018. godini SKGO obezbedila tehničku podršku za više od 50 gradova i opština u Srbiji i organizovala više od 80 regionalnih i jednu elektronsku obuku za predstavnike lokalnih samouprava.

 

Govoreći o načinu na koji se najveća lokalna samouprava u Srbiji približava standardima EU, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kazao je da će se taj grad izgradnjom gondole približiti izgledu evropskih metropola.

 

"Beograd je veliko investiciono područje koje je interesantno za čitav svet. Naša vizija je da nastavimo velike projekte kako bismo ubrzali razvoj Beograda i kandidovali ga za zelenu prestonicu u skladu sa standardima EU", rekao je on.

 

Potpisujući memorandum o saradnji sa predstavnicima lokalnih samouprava, ambasador Švajcarske u Srbiji Filip Ge kazao je da je podrška reformama lokalnih vlasti u Srbiji neophodna jer one najbolje razumeju potrebe građana.

 

https://www.euractivdev.com/images/stories/videos/flv/69941.flv

 

"Kroz program SwissPro podržavamo gradove i opštine u Srbiji i za to smo izdvojili šest miliona evra. Sedam lokalnih samouprava dobiće podršku za unapređenje učešća građana i povećanje transparetnosti lokalnih vlasti, a sedam gradova dobiće tehničku pomoć da poboljšaju lokalne aktivnosti u borbi protiv korupcije", kazao je Ge.

 

Memorandum sa lokalnim samoupravama potpisao je i ambasador Nemačke u Srbiji Tomas Šib koji je ocenio da je razvoj gradova i opština ključan u pristupanju Srbije EU.

 

https://www.euractivdev.com/images/stories/videos/flv/69942.flv

 

"Ideja je da se unapredi delotvornost i administrativna efikasnost jedinica lokalnih vlasti. To je glavni cilj razvojne saradnje Srbije i Nemačke", rekao je Šib.

 

Izvor: Beta

Foto/Video: Beta