Poslanici Evropskog parlamenta razmatraju 28. novembra rezoluciju i izveštaj o napretku Srbije u procesu evrointegracija, koje je sačinio izvestilac Dejvid Mekalister. U izveštaju se pozdravlja angažman Beograda u procesu integracije u EU i napori u normalizaciji odnosa sa Prištinom. U dokumentu se od Srbije zahteva da nastavi sa reformama u oblasti vladavine prava, pravosuđa i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i da uskladi svoju spoljnu politiku i vizni režim sa EU.Poslanici Evropskog parlamenta u Briselu "pozdraviće postojano angažovanje Srbije na putu ka uključenju u Evropsku uniju", istaći "izvestan napredak" u reformi pravosuđa i zatražiti da srpske vlasti pospeše reforme na polju vladavine zakona, a naročito da obezbede nezavisnost i efikasnost sudstva i ojačaju borbu protiv korupcije.

 

U dokumentu se ukazuje na propuste u reformi pravosuđa i u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, manjkavu demokratsku ulogu parlamenta, izražava zabrinutost zbog stanja u oblasti slobode govora i medija i poziva Srbija da garantuje principijelnu primenu zakonodavstva o zaštiti manjina.

 

Ocenjuje se da su u oblasti vladavine prava reforme potrebne posebno da bi se garantovala nezavisnost pravosuđa i poziva Srbija da osnaži dgovornost, nepristrasnost, profesionalnost i ukupnu efikasnost pravosuđa.

 

U Mekalisterovom izveštaju koji sadrži i predlog rezolucije pozdravljaju se napori Beograda u normalizaciji odnosa s Prištinom i ističe da "svaki dogovor o tom pitanju može biti prihvatljiv jedino ako se o njemu dogovore obe strane" i ako se njime čuva stabilnost regiona i međunarodno pravo.

 

Evropski parlamentarci "ukazuju na tekuću raspravu i izjave o mogućim korekcijama granica između Srbije i Kosova, uključujući razmene teritorija", "ističu višenacionalnu strukturu Kosova i Srbije" i navode da "etnički čiste države ne treba da budu cilj u regionu".

 

U nacrtu dokumenta se "podvlači važnost stvaranja Asocijacije/Zajednice opština sa srpskom većinom", kao i važnost primene svih dogovora, uključujući sporazum o energetici.

 

U dokumentu EP se "nepozivo osuđuje ubistvo političara kosovskih Srba Olivera Ivanovića i naglašava nužnost saradnje kosovskih i srpskih istražitelja, kao i međunarodna podrška, kako bi počinioci ubistva bili privedeni pravdi".

 

U predlogu rezolucije, Evropski parlament pozdravlja napredak Srbije u ekonomiji i u reformi javne uprave, njen konstruktivni odnos prema migrantskoj krizi, predanost bilateralnim odnosima s drugim zemljama kandidatima i susednim državama članicama.

 

Srbija se poziva i da postepeno uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku s politikom EU, uključujući politiku prema Rusiji, i da postepeno uskladi s Unijom i svoj vizni režim.

 

Poslanici parlamenta EU izražavaju zadovoljstvo zbog "važnog doprinosa Srbije i postojanog učešća u mnogim misijama i operacijama zajedničke bezbednosne i odbrambene politike Unije", ali i "zabrinutost zbog dalje vojne saradnje Srbije s Rusijom i Belorusijom".

 

Poslanici će razmotriti i izveštaje o Kosovu, u Makedoniji, Albaniji i Crnoj Gori koje su sačinili izvestioci EP, Igor Šoltes, Ivo Vajgl, Knut Flekenštajn i Čarls Tanok.

 

Mekalister je ranije rekao da svi izveštaji pokazuju da zemlje regiona "moraju da više rade da bi se usaglasile s vrednostima EU, posebno kad je reč o ljudskim pravima, suzbijanju korupcije i reformi državne uprave i pravosuđa".

 

Glasanje o izveštajima o napretku država Zapadnog Balkana u evropskim reformama zakazano je za 29. novembar.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta