Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je da će početkom 2019. godine u Skupštini Srbije početi rasprava o ustavnim amandmanima u oblasti pravosuđa. Kuburović je na konferencji o pravosuđu rekla da će to biti prilika da se obezbedi efikasno i nezavisno sudstvo, dodajući da sudije treba da budu ograničene isključivo zakonom. Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici rekao je da je vladavina prava preduslov napretka i ulaska neke zemlje u EU, koja će nastaviti da prati situaciju u pravosuđu i ustavne reforme u Srbiji.Kuburović je 28. novembra na skupu u Beogradu, koji je organizovao Savet Evrope u saradnji sa OEBS-om, izrazila očekivanje da će "usvajanje ustavnih amandmana smanjiti uticaj zakonodavne i izvršne vlasti i ukloniti nepoverenje koje postoji u sve tri grane vlasti".

 

Najavljujući da će početak 2019. godine obeležiti rasprava o ustavnim reformama, Kuburović je dodala da će to biti prilika da se u Srbiji obezbedi efikasno i nezavisno pravosuđe, oslobođeno uticaja izvršne i zakonodavne vlasti, ali i samih sudija.

 

Kuburović je rekla da sudije treba da budu ograničene u svom radu jedino zakonom, jer na taj način postaju garant prava i sloboda, i da sud, "da bi zaista bio sud i potpora vladavine prava, mora da bude nezavistan i nepristrastan".

 

Dodala je da sudija ne sme da se oseća nesigurno i da nad njim ne sme da se vrši pritisak ni sankcijama, niti nagradama.

 

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici istakao je da je vladavina prava kičma modernog i pluralističkog društva i da je ona uvek pod pritiskom, u svakoj državi.

 

Fabrici je istakao da se sve države moraju odupreti ugrožavanju vladavine prave, jer je ona fundamentalni element i preduslov za ostvarivanje napretka, koji mora da obezbedi svako ko želi da pristupi EU.

 

Dodao je da nezavisnost pravosuđa mora da bude obzebeđena i garantovana na ličnom i institucionalnom nivou, zbog čega će EU nastaviti "budno da prati" situaciju u Srbiji i započetu ustavnu reformu.

 

Fabrici je kazao i da nezavisnost ne može da postoji sama za sebe i da sudije moraju da budu odgovorne u svom radu.

 

Šef Misije OEBS u Srbiji Andrea Oricio izrazio je uverenje da će, kada se sprovedu ustavne reforme, "nezavisnost i efikasnost postati novo stanje u Srbiji".

 

Oricio je naglasio da će to novo stanje biti dostignuto ukoliko se principi nezavisnosti "delotvorno i pravično primene u praksi".

 

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva (VSS) Dragomir Milojević kazao je da je sudstvo samo jedna od tri grane vlasti koja "ne može biti u potpunosti nezavisna od svih uticaja, posebno socioloških i kulturoloških", ali da ne bi trebalo da se događa da političari verbalno napadaju pravosuđe.

 

Milojević je podsetio da su političari javno kritikovali sudske odluke što je, prema njegovim rečima, dovodilo u sumnju legitimitet sudija i smanjenje poštovanja koje uživaju u društvu.

 

On je ocenio da između sudske, izvršne i zakonodavne vlasti postoji napetost, ali da ona ne mora da bude nužno negativna, već "konstruktivna".

 

Milojević je rekao da je nezavisnost sudstva aksiom, ali da opasnosti ne prete samo spolja, već i iz unutra, odnosno da mogu da potiču i iz ličnosti svakog sudije.

 

"Svaki sudija uspostavlja novi poredak u mikrokosmosu svojom presudom i zato ćemo nezavisnost imati u zavisnosti od toga koliko imamo obrazovanih i moralno autonomnih sudija", rekao je Milojević.

 

Član Državnog veća tužilaštva (DVT) Tatjana Lagumdžija kazala je da je nezavisnost u radu sudija i tužilaca preduslov vladavine prava.

 

"Nezavisnost pravosuđa se uspostavlja, ne zbog tužilaca, već radi zaštite ljudskih prava", kazala je ona i dodala da tužioci moraju da budu oslobođeni bilo kakvog uticaja, ne samo zakonodavne i izvršne vlasti, već i medija.

 

Podsetila je da je zato uveden institut Poverenika za samostalnost, koji postupa u slučajevima političkog ili drugog uticaja.

 

Skup koji je održan u Beogradu deo je zajedničkog programa EU i Saveta Evrope "Horizontal Facility" za Zapadni Balkan i Tursku. Ciljevi programa su obezbeđenje pravde, borba protiv ekonomskog kriminala i suzbijanje   diskriminacije i zaštita prava manjinskih i ranjivih grupa.

 

U delu koji se odnosi na pravosuđe, u Srbiji je cilj jačanje VSS i DVT kako bi građani dobili nezavisne i nepristrasne sudije i tužioce. Taj projekat traje 22 meseca, sa ukupnim budžetom od 400.000 dolara, a očekivani datum završetka je 28. februar 2019.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta