Evropski komesar za proširenje Johanes Han izjavio je da otvaranje dva nova poglavlja u pregovorima sa EU pokazuje da je put Srbije ka Uniji "pouzdan, čvrst i utemeljen". Han je podvukao da su presudno važni rezultati reforme vladavine zakona, dobrog upravljanja i temeljnih prava, jer su s tim povezana sva pregovaračka poglavlja. Srbija se nadala otvaranju barem tri poglavlja, ali je u poslednjem trenutku postalo neizvesno da li će uopšte biti otvoreno neko poglavlje, pošto su neke članice EU izrazile nezadovoljstvo brzinom reformi u Srbiji.

 

 

Na Međjuvladinoj konferenciji Srbija-EU u Briselu 10. decembra su otvorena još dva poglavlja u pregovorima Srbije o prijemu u Evropsku uniju - 17. o ekonomskoj i monetarnoj politici, i 18. o statistici.

 

Ministarka za evropske integraciju Srbije Jadranka Joksimović je izjavila da je moglo biti otvoreno bar još jedno poglavlje, za šta se, prema njenim rečima, založila većina članica EU, dok su neka zemlje su bile protiv otvaranja bilo kojih poglavlja.

 

Beograd se nadao još jednom poglavlju, dok su ambasadori nekih članica EU još 7. decembra smatrali da sve treba odložiti. Protivljenje, naročito Hrvatske, i stav da ne treba zasad otvarati nova poglavlja na zasedanju Komiteta za Zapadni Balkan (COWEB) obrazlagano je ocenom Evropske komisije da je vlada u Beogradu slabo napredovala u reformama vladavine prava i nezavisnosti pravosuđa.

 

Zvaničnici u Savetu ministara EU su agenciji Beta preneli da je u raspravi na sastanku COWEB-a odraza imao i stav baltičkih i još nekih severnih članica EU da Srbija ništa ne čini da svoju politiku prema Rusiji bar počne da usaglašava sa spoljnom i bezbednosnom politikom Unije.

 

Preovladao je ipak stav većine članica EU da Srbija ima administrativni kapacitet, a da upravo u situaciji kad vlasti u Prištini nanose udarce dijalogu s Beogradom, a time i posredniku - EU, treba podstaći političku volju srpskih vlasti da brže sprovedu ključne reforme vladavine prava.

 

Komesar Han je rekao da su poglavlja 17. i 18. "ključna za strukturne reforme Srbije" koje su dobre, ali treba da se pospeše.

 

Poglavlje 17. tiče se nezavisnosti centralnih banaka u ekonomskoj i monetarnoj politici, i zakonski sprečava da centralne banke direktno finansiraju javni sektor, kao i da javni sektor ima povlašćeni pristup finansijskim institucijama, čime se obezbeđuje delovanje tržišne privrede.

 

Države članice EU imaju obavezu da fiskalnu politiku vode u skladu sa pravilima i načelima koja se primenjuju u EU, da izveštavaju o stanju budžetskog deficita i javnog duga, kao i da učestvuju u koordinaciji ekonomskih politika.

 

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je povodom otvaranja poglavlja 17. da je srpsko zakonodavstvo u oblasti ekonomske i monetarne politike "u najvećoj mogućoj meri" usklađeno s pravnim tekovinama EU, ali da je radi potpune usklađenosti Srbije s tekovinama EU, potrebno promeniti Zakon o Narodnoj banci Srbije i Zakon o budžetskom sistemu, najkasnije do kraja 2021. godine.

 

"Korist od otvaranja poglavlja 17. za Srbiju leži u tome što će Srbija uz pomoć modernog zakonodavstva po EU standardima u oblasti ekonomske i monetarne politike nastaviti da održava makroekonomsku stabilnost i unapređuje konkurentnost i rast domaće ekonomije koja počiva na tržišnim principima i slobodnoj konkurenciji. Ovo se obezbeđuje putem održavanja stabilnosti cena, stabilnosti javnih finansija, strukturnim ekonomskim reformama i unapređenju domaćeg poslovnog okruženja", navela je NBS.

 

Poglavlje 18. obuhvata oblast statistike s ciljem da se obezbede pouzdani i tačni podaci za procene stanja u društvu i državnim institucijama.

 

Pravne tekovine EU koje uređuju pitanje statistike sadrže i širok spektar metodoloških priručnika i uputstava u raznim statističkim domenima, kao što su poljoprivreda, ekonomska i monetarna politika, demografske i socijalne statistike i istraživanja.

 

Govoreći o 18. pregovaračkom poglavlju, o statistici,  Han je rekao da Srbija ima opsežnu statističku bazu i ocenio da su oba otvorena poglavlja itekako važna i korisna "jer domaći i strani investitori pomno prate srpsku monetarnu i ekonomsku politiku".

 

U pregovorima o prijemu Srbije u EU je, od ukupno 35, otvoreno 16 poglavlja, a privremeno su zatvorena dva.

 

Joksimović je po završetku Međuvladine konferencije Srbija-EU iznela zabrinutost zbog postupaka vlasti u Prištini i rekla da je sagovornicima danas u EU ukazala da Kosovo preti novim merama protiv dijaloga i Srbije, čime se ruše evropske vrednosti koje sprovodi Srbija.

 

Komesar Han je rekao da je nedavno bio u Beogradu i Prištini u pokušaju da pomogne obnavljanje dijaloga.

 

Rekao je da je "kristalno jasno da je uvođenje 100 odsto carina na uvoz robe iz Srbije i BiH temeljno protivno duhu sporazuma CEFTA i suprotno duhu regionalnog trgovinskog prostora i neprihvatljivo".

 

Izvor: Beta

Foto: Beta