Stvarna individualna potrošnja u Srbiji je 2017. godine bila na 45% proseka EU, dok je bruto domaći proizvod po stanovniku bio na 36% proseka svih članica Unije, objavila je statistička agencija EU Eurostat. Prema izveštaju evropske statističke službe o potrošnji u EU, zemljama u okruženju i zemljama kandidatima, stvarna individualna potrošnja i BDP po glavi stanovnika u Srbiji nisu se bitno menjali od 2015. godine.

 


U Srbiji je 2017. godine stvarna individualna potrošnja smanjena s 46% proseka EU kolika je bila 2016. i 2015. godine. Istovremeno, BDP po stanovniku u Srbiji je 2015. bio na 36 odsto proseka EU, sledeće godine 37 odsto, a 2017. opet na 36%.

 

U članicama Evropske unije stvarna potrošnja po glavi stanovnika ide od 54 do 132% proseka EU, a BDP po glavi stanovnika od 49 odsto do 253%.

 

Među zemljama kandidatima, najveću stvarnu individualnu potrošnju ima Turska sa 68% proseka EU. U Crnoj Gori je ona 56%, Makedoniji 41%, Albaniji 39% i u BiH, koja još nema status kandidata, 41% proseka EU, pokazuju podaci Eurostata.

 

U Crnoj Gori je i 2016. stvarna individualna potrošnja bila na 56%, dok je 2015. bila 54%. BDP po glavi stanovnika u Crnoj Gori je porastao sa 42% 2015. na 44% 2016. i na 46% 2017.

 

Makedonija je 2017. godine imala BDP po glavi stanovnika 36%, a Albanija 30%, dok je u BiH bio 32% proseka EU.

 

Zemlje iz Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA), koje nisu članice EU, imaju natprosečnu individualnu potrošnju u odnosu na EU: Norveška 127%, Švajcarska 124% i Island 117%. Te zemlje imaju i veći BDP po stanovniku: Norveška 146% proseka EU, Švajcarska 156% i Island 130%.

 

Od članica EU najveću stvarnu individualnu potrošnju imaju Luksemburg 132%, Nemačka 122% i Austrija 117%. Najniža je u Bugarskoj 54%, pa u Mađarskoj i Hrvatskoj sa 62%.

 

Najbliže su proseku Italija sa 98% i Francuska sa 108%.

 

Kad je reč o najvećem BDP-u po glavi stanovnika ubedljivo prednjači Luksemburg sa 253%, mada Eurostat to tumači time što u Luksemburgu ima puno radnika iz drugih zemalja koji doprinose BDP-u te države, ali ne ulaze u stanovništvo koje se uzima u obzir pri računanju BDP-a po glavi stanovnika.

 

Od ostalih zemalja najveći BDP po stanovniku ima Irska sa 181% proseka EU. Slede Holandija i Danska sa 128%, Austrija sa 127% i Nemačka sa 124%.

 

Najmanji BDP po stanovniku imale su Bugarska 49%, zatim Hrvatska 62% i Rumunija 63% proseka EU.

 

Slovenija je po stvarnoj individualnoj potrošnji sa 77% između Malte i Grčke.

 

Izvor: Beta

Foto: Pixabay