Većina građana u svetu sa optimizmom i nadom očekuje novu 2019. godinu, iako je pesimizam u blagom porastu. U novu godinu najviše nade polažu stanovnici Afrike, Indije, evropskih zemalja koje nisu deo EU, SAD i Latinske Amerike. Suprotno njima pesimizam u pogledu onoga što donosi nova godina u porastu je na Bliskom Istoku, u Rusiji i donekle u Zapadnoj Evropi. Među zemljama u kojima su brojniji pesimisti od optimista su i Srbija i BiH.

 


Globalno, 39% građana veruje da će 2019. biti bolja od 2018. godine. Suprotno mišljenje ima 24%, a 31% misli da će nova godina biti ista kao i odlazeća, pokazuje tradicionalno istraživanje agencije Galup internešnel (Gallup International) o nadi i optimizmu u svetu uoči dolaska nove godine.

 

Optimistična očekivanja od 2019. godine prevlađuju u većini zemalja, a, uz Srbiju i BiH, izuzetak su i Turska, Velika Britanija, Poljska, Češka, Rusija, Bugarska, Hongkong, Francuska, Italija, Liban, Jordan i Južna Koreja.

 

U Srbiji opimizam gaji 31% građana, pesimizam 33%, a čak 34% učesnika ankete nema nikakva posebna očekivanja od 2019. Na Kosovu pozitivna očekivanja ima 51%, a negativna 14% građana.

 

U BiH odnos pesimista i optimista je 44% prema 22%, a nikakva očekivanja ne gaji 36% učesnika ankete.

 

U Albaniji dobroj godini se nada 71%, dok je se 10% građana pribojava.

 

Na nivou EU 29% građana očekuje da će 2019. biti lošija od 2018, 28% da će biti bolja, a 35% ne očekuje nikakve bitne promene.

 

Najveći optimisti su Indusi, gde je 69% stanovnika uvereno da će nova godina biti  pozitivna, a samo pet odsto misli suprostno. Visoka očekivanja od 2019. ima i 66% Afrikanaca i 51% Amerikanaca.

 

Žene su sa 39% za jedan procentni poen veći optimisti od muškaraca, a mlađi ljudi od starijih, pri čemu su najveći optimisti u starosnoj grupi od 18 do 24 godine.

 

Najveću stopu optimizma, 40%, dele građani sa najvišim i oni sa najnižim obrazovanjem, pri čemu je u prvoj grupi nešto manje pesimista, 22%.

 

U Galupovom ispitivanju, koja je obuhvatilo 51 zemlju, građanima je postavljeno i pitanje da li očekuju da u narednih 12 meseci bude više mira u svetu. Na to pitanje, 27% ispitanih odgovorilo je da očekuje mirniju godinu, dok još veća previranja u svetu u 2019. očekuje 35% anketiranih.

 

Vera u svetski mir najsnažnija je u Indiji, Gani, Nigeriji i Pakistanu, a na listi deset najvećih otimista su i Albanija, sa 60% i Kosovo sa 40% građana koji očekuju mirniju godinu.

 

Građani Srbije umereni su pesimisti, sa 40% onih koji ne veruju da će godina biti mirnija, i 21% uverenih u mir.

 

Najveći pesimisti su Francuzi, stanovnici Hongkonga, Mađari, Finci, Španci, Nemci i Jordanci, i u tim zemljama više od polovine građana strahuje da nova godina neće biti mirna.

 

Istraživanje je pokazalo da su muškarci nešto veći pesimisti od žena, sa 37% prema 33%. Stariji ljudi takođe su veći pesimisti u pogledu mira u svetu od mladih, kao i oni sa najvišim primanjima, i oni sa najvišim obrazovanjem.

 

Posmatrano po regionima, da će dolazeća godina biti turbulentnija od ove najviše strahuju stanovnici EU (48%), pri čemu taj postotak na zapadu Unije iznosi 53%, a na istoku 42%. U Indiji, sa druge strane, čak 63% stanovnika veruje da će 2019. biti mirnija, a to misljenje deli i 49% Afrikanaca i 44% stanovnika Zapadne Azije.

 

U evropskim zemljama koje nisu članice EU 35% građana misli da ih čeka mirnija godina od ove, a 29% su pesimisti.

 

Anketa je rađena u periodu od oktobra do decembra 2018. u 51 zemlji, na uzorku od ukupno 49.270 ljudi, odnosno oko 1.000 građana u svakoj državi.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Pixabay