Ukoliko bi sutra bio održan referendum sa pitanjem "Da li podržavate učlanjenje Srbije u EU", 55% građana Srbije glasalo bi za, 25% protiv, dok po 10% ne bi glasalo ili ne zna šta bi odgovorilo, rezultat je najnovijeg istraživanja javnog mnjenja Evropska orijentacija građana Srbije, koje na svakih šest meseci sprovodi Ministarstvo za evropske integracije Srbije. U odnosu na ispitivanje iz jula 2018. godine, postotak onih koji bi glasali za EU ostao je isti, ali je za 4% porastao procenat građana koji bi glasali protiv učlanjenja.

 


Prema ispitivanju, članstvo Srbije u EU bi bilo dobra stvar prema mišljenju 45% građana, a loša iz perspektive 23% stanovnika. U julskom istraživanju, članstvo Srbije u EU kao dobru stvar ocenilo je 48% građana, a kao lošu 21%.

 

Od ukupnog broja ispitanika, 75% smatra da bi reforme trebalo sprovoditi nezavisno od evropskih integracija, zbog dobrobiti građana i stvaranja bolje i uređenije Srbije. To je 7% veća podrška reformama nego u julu 2018.

 

Kad je reč o rešavanju kosovskog pitanja, 64% smatra da bi probleme Beograda i Prištine trebalo rešavati nezavisno od toga da li to traži EU.

 

U anketi, gotovo svaki treći ispitanik je kao najveći uzrok usporavanja ulaska u EU naveo "politiku uslovljavanja i ucena koju EU primenjuje prema Srbiji".

 

Svaki treći građanin strahuje i da će članstvo u EU ugroziti nacionalni identitet i kulturu, što je, uz ocenu da će to članstvo doneti probleme srpskim poljoprivrednicima, i najčešće navođeni razlog za zabrinutost.

 

Na pitanje o bespovratnoj razvojnoj pomoći Srbiji od 2000. godine do danas, 25% ispitanika prepoznalo je da je EU najveći donator u tom periodu, građani su na drugo mesto stavili Rusiju sa 23%, dok je na trećem Kina sa 19, a na četvrtom Japan sa 9%.

 

Prema zvaničnim podacima, od 2000. godine do kraja 2016. godine, Evropska unija i njene države članice bili su najveći donatori sa 4,31 milijardom evra realizovanih bespovratnih sredstava. Evropska komisija je donirala 2,96 milijardi evra, Nemačka 368,21 milion evra, Švedska 232,11 miliona evra i Italija 187,72 miliona evra, navodi se u saopštenju.

 

Pozitivne asocijacije na EU imaju trend rasta - 49% građana pojam EU povezuje sa boljom budućnošću za mlade, boljim životom, višim standardom, blagostanjem, putovanjima.

 

Četvrtina građana Srbije deli stav da bi Nemačka i Švajcarska trebalo da budu uzor Srbiji u pogledu modela uređenja države.

 

Kao najznačajnija pitanja i ona koja najviše utiču na njihov svakodnevni život, građani vide borbu protiv korupcije (21%), reformu zdravstvenog sistema (16%) i reformu pravosuđa (15%).

 

Slede bolja zaštita ljudskih prava sa 11, reforma obrazovnog sistema sa 10%, te reforme u oblasti poljoprivrede i zaštite životne sredine sa po 9%.

 

Sa druge strane, ne postoji jedinstveno mišljenje o tome u kojim je oblastima Srbija postigla najveći napredak, iako zaštita potrošača (13%), bolja zaštita ljudskih prava (11%), borba protiv korupcije (11%) i reforma obrazovnog sistema (10%) zauzimaju nešto više pozicije od ostalih reformi.

 

Članstvo u EU, za 17% građana predstavlja put ka boljoj budućnosti mladih ljudi i veće mogućnosti za zapošljavanje, 15% je izdvojilo mogućnost za slobodnije kretanje unutar granica EU, dok 9% članstvo vidi kao mogućnost da se uredi stanje u Srbiji.

 

Istraživanje je rađeno od 12. do 26. decembra 2018. prema standardu Eurobarometra, uz učešće 1.050 ispitanika starijih od 18 godina.

 

Od početka sprovođenja istraživanja, najveća podrška ulasku u EU zabeležena je u novembru 2009. kada je za članstvo bilo 73% anketiranih, a najmanja u decembru 2012. i decembru 2015. kada je svega 41% ispitanih podržavalo ulazak u EU.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Pixabay