Dijalog i kritičko mišljenje su najbolja oruđa u borbi protiv politike post-istine u kojoj umesto činjeničnih dominiraju emocionalni diskursi, složili su se 31. januara učesnici panel diskusije "Tink-tenk organizacije u eri post-istinske politike: Kako učiniti činjenice (ponovo) bitnim". Na skupu u organizaciji Centra za evropske politike (CEP) u Beogradu, na kome su učestvovali predstavnici tink-tenkova, civilnog društva, vlasti, akademske zajednice, diplomate, razgovaralo se o izazovima pred istraživačkim organizacijama u okruženju u kojem pogrešne tvrdnje mogu biti važnije od činjenica.

 

Met Den (Matt Dann) iz briselskog tink-tenka Brugel našalio se da danas "ponuda činjenica nije naročito velika" i istakao da činjenice ne govore same za sebe bez analiza i zaključaka.

 

https://www.euractivdev.com/images/stories/videos/flv/71228.flv

 

"Činjenice su važne ali same po sebi ne predstavljaju ono što je suština - suština dolazi nakon analiza činjenica i zato su značajne istraživačke organizacije poput tink-tenkova da ih analiziraju i na osnovu toga predlože javne politike", rekao je Den i istakao da izvor činjenica mora da bude verodostojan i autentičan.

 

Istovremeno profesor zagrebačkoh Fakulteta političkih nauka Dejan Jović kaže da nije siguran da se protiv post-istine može mnogo učiniti jer je ta "post-istina duboko zavladala i jednim delom je izraz liberalizacije društva u kome gotovo sve prolazi jer svako ima pravo da bilo šta kaže i ima dostupanost i pažnju medija i moze sam da bude svoj izdavač ili medij".

 

Prema njegovom mišljenju, potrebno je ne podleći antielitizmu, i nastojati jačati elite, intelektualne, društvene i privredne.

 

"Reč elita je kod nas postala psovka, jedna zla reč i misli se da svako sve zna", rekao je Jović.

 

"Živimo u dobu amaterokratije. Mislim da bi bilo potrebno napraviti barem balans, to je najbolje što možemo. Ne možemo sprečiti da ljudi govore šta hoće i da drugi veruju u to što veruju da je istina, ali barem možemo uspostaviti neko kontratežu", dodao je on.

 

https://www.euractivdev.com/images/stories/videos/flv/71229.flv

 

Jović je istakao i da se amaterokratiji treba suprostaviti i da ne treba da odustanemo od stvaranja elita i prepustimo svu vlast amaterima.

 

Kada je reč o dijalogu kao oruđu u borbi protiv post-istine, Jović je rekao da prostor za dijalog vidi u parlamentu, medijima i univerzitetskoj zajednici.

 

U vezi kandidata za EU, Jović je rekao da u EU ne vidi neko raspoloženje za brzo proširenje i da misli da je to šteta jer je o dugogodišnji zagovornik brzog ulaska svih zemalja Zapadnog Baljkana u EU.

 

"Isto tako i u EU imamo zemlje koje imaju vrlo velike mane, tako da je razlika između nekih zemalja koje su u Uniji i nekih koje nisu sve manja. Recimo razlika između Mađarske i Makedonije je takva da ne opravdava činjenicu da je jedna u EU a druga nije, ali ne postoji politička volja. Ulazak u EU je politička odluka a ne neki test pa ako odgovorite na 60% pitanja tačno onda prolazite, ako odgovorite na 40% ne. To je stvar političke volje i političke odluke a nisam siguran da postoji politička volja", kazao je Jović.

 

O dijalogu i njegovom deficitu u Srbiji govorio je i Srđan Majstorović iz UO CEP a kao konkretan primer je naveo  debatu i pokušaj debate vezane za reformu Ustava, kada su stručne i profesionalne organizacije vrlo jasno pokazale svojim stavovima da se ne slazu sa pojedinim delovima amandmana, a što je do sada bilo ili pogrešno tumačeno ili ignorisano od strane predlagača.

 

"Dakle, ono sto je neophodno jeste upravo da se taj dijalog između stručne zajednice i vlade i nevladinih organa značajno unapredi. Ako nećete verovati stručnjacima, onda imate ozbiljan problem sa realnošću i održivošću svih onih reformi koje moraju da se sprovedu u zemlji", rekao je na skupu Majstorović.

 

I poslanica i generalna sekretarka Fondacije Centar za demokatiju Nataša Vučković govorila je o dijalogu ali potrebi njegovog negovanja. Ona takođe smatra da su građani spremni da se suoče sa činjenicama.

 

Ona je pozvala na suprostavljanje politici zasnovanoj na lažima "a oni koji to žele moraju da neguju kulturu istine i kulturu dijaloga, veštine i volje da jedni druge čujemo i slušamo".

 

https://www.euractivdev.com/images/stories/videos/flv/71230.flv

 

Vučković je takođe pozvala nevladine organizacije da budu otvorene i transparentne, da jasno pokažu svoje   vrednosne pozicije.

 

Takođe je rekla da veliki broj građana smatra da su decenijama lagani i da im je istina bila predstavljana u interesu jedne male grupe ljudi koja se obogatila zahvaljujući politikama iz prethodnih decenija.

 

Vučković je rekla i da građani ne treba da budu samo konzumenti informacija, da ne treba samo pasivno da ih primaju, ali je ukazala i na odgovornost nevladinog sektora koji treba građanima razumljivo da predstavalja politike.

 

Ona je kazala i da politika ne može da bude "očišćena" od ideologije ali mora da bude otvorena i kada se koriste  određene istine, one moraju biti predstavljene u svetlu posledica koje će proizvesti.

 

"Dijalog je danas vrlo velika žrtva, ne samo u Srbiji, već i u razvijenijim demoktarijama, ali to ne znači da od njega treba da dižemo ruke. Borba za demokratiju je kontinuirana", istakla je Vučković.

 

Isti panel kao u Beogradu održan je danas u 200 gradova širom sveta povodom objavljivanja indeksa 2018 Go to Think Tank.

 

CEP je po tom indeksu rangiran na 9. mesto među 106 organizacija iz centralne i istočne Evrope, što je, prema Majstorovićevim rečima, veliko priznanje za CEP

 

https://www.euractivdev.com/images/stories/videos/flv/71231.flv

 

"Ova konferencija ujedno je i otvoreni poziv vladi i nevladinom sektoru i svim zainteresovanim akterima da pokažu mnogo više razumevanja i pažnje kada je u pitanju stručna javnost, stručni stavovi i neophodnost dijaloga između stručne zajednice i onih koji kreiraju javnu politiku", zaključio je predsednik UO CEP.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto/Video: Beta