Predstavnicima udruženja, obrazovnih i institucija socijalne zaštite iz 35 gradova i opština u Srbiji 20. marta su dodeljeni ugovori u okviru grant šeme EU za realizaciju dvogodišnjeg projekta "Podrška EU aktivnom uključivanju mladih" čija je vrednost veća od četiri miliona evra. Cilj projekta je da podstakne ekonomski razvoj povećanjem zaposlenosti mladih, finansira ga EU a kofinansira Vlada Srbije.

 

Institucionalni korisnici projekta su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

 

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je da su EU i Vlada Srbije bespovratno dodelile 4,1 milion evra za 24 ugovora koji se odnose na projekte za mlade, dok je dodatnih 600.000 evra EU obezbedila za ugovor tehničke pomoći resornim ministarstvima i korisnicima grantova.

 

"Ovim projektom želimo da povećamo obim i kvalitet usluga na lokalnom nivou, kako u obrazovanju i zapošljavanju, tako i u inovativnoj praksi i modelima aktivnog uključivanja mladih", ukazao je Đorđević.

 

Po njegovim rečima, bespovratna sredstva se dodeljuju organizacija na nacionalnom i lokalnom nivou kako bi se mladima omogućilo da se aktivnije uključe u tržište rada, da se zaposle, unaprede znanja, steknu radno iskustvo i preduzetničke veštine.

 

"U Srbiji smo prepoznali problem ekonomskih migracija, a najviše nas zabrinjava odlazak mladih jer su oni budućnost svake zemlje. Zato želimo da zaustavimo odliv mladih ljudi", naveo je ministar.

 

On je dodao da je aktivno uključivanje mladih u društvo jedan od prioriteta Vlade Srbije.

 

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici kazao je da je grant šema EU usmerena na društvene inovacije u sferi zapošljavanja mladih, kao i na realizaciju mera aktivnog uključivanja koje se odnose na različite ugrožene grupe i korisnike socijalne pomoći.

 

"Prioritet svih bi trebalo da bude da osiguramo da Srbija bude mesto gde mladi ljudi mogu napredovati i ostvariti svoj potencijal", rekao je on.

 

Fabrici je ocenio da će se projektom uspostaviti veća socijalna inkluzija mladih kroz povećanje zaposlenosti, omladinske aktivnosti i neophodno radno iskustvo.

 

Dodao je da je nezaposlenost mladih u Srbiji na visokom nivou, što je, po njegovim rečima, neprihvatljivo.

 

"Moramo da napravimo sinhronizaciju između znanja, veština i potreba mladih sa onim što se traži na tržištu rada", rekao je Fabrici.

 

Državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta Predrag Peruničić ocenio je da je u Srbiji prepoznata važnost zapošljavanja, preduzetništva, socijalne uključenosti i aktivizma, ne samo mladih, već i drugih društvenih grupa.

 

"Svi ti aspekti su na različite načine integrisani u strateški i zakonodavni okvir nekoliko sektorskih politika. Ali, da bismo došli do željenih rezultata, ključna je međusektorska saradnja", rekao je on.

 

Peruničić je kazao da je cilj projekta "Podrška EU aktivnom uključivanju mladih" da ti ljudi u Srbiji imaju bolje uslove za život.

 

Pomoćnik ministra finansija Marko Jovanović istakao je na skupu da je Ministarstvo finansija ostvarilo visoku stopu ugovaranja od preko 90% alociranih sredstava za program IPA 2014, u okviru kojeg je finansirana i ova grant šema.

 

"Nadamo se da će ovi projekti doprineti ukupnoj spremnosti instutucija na nacionalnom i lokalnom nivou za inovativni razvoj i upravljanje merama aktivnog uključivanja mladih, a samim tim i efektivnog korišćenja sredstava finansijske podrške EU", rekao je on.

 

Kako je navedeno, više od 3.500 mladih - iz Požarevca, Beograda, Sremskih Karlovaca, Raške, Svrljiga, Negotina, Banatskih Karlovaca, Novog Pazara, Kučeva, Bača, Bačkog Petrovca, Niša, Novog Sada, Kragujevca, Kuršumlije, Kruševca, Užica, Priboja, Dimitrovgrada, Pančeva, Gadžinog Hana, Šapca i Bogatića  - dobiće šansu da se aktivnije uključe u tržište rada, da se zaposle, unaprede znanja i veštine, steknu radno iskustvo, preduzetničke veštine, pokrenu svoj posao.

 

Poseban fokus je na mladima koji se teže uključuju na tržište rada, kao što su mladi bez  kvalifikacija ili nedovoljno kvalifikovani, mladi bez zaposlenja i iz posebno osetljivih socijalnih grupa (mladi sa invaliditetom, smetnjama u razvoju, Romi, mladi sa sela itd), mladi koji se nisu obrazovali ili koji nisu prošli neku obuku ili kurs, mladi koji su korisnici socijalne pomoći ili dugoročno nezaposleni.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta