Mladi državni službenici sa Zapadnog Balkana završili su 28. marta u Beogradu dvonedeljni program regionalne razmene u okviru projekta EU koji ima za cilj da doprinese napretku u procesu pristupanja i regionalnoj saradnji kroz podizanje kapaciteta mladih državnih službenika i kreatora javnih politika. Program EU za mlade profesionalce na Zapadnom Balkanu" finansira EU a implementira Britanski savet (British Council).

 

"Oni su stub buduće saradnje, oni su lideri koji će gurati neophodne reforme na putu u EU", istakla je zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Mateja Norčič Štamcar na skupu u EU info centru.

 

Norčič Štamcar je rekla da su mladi profesionalci iz regiona radeći zajedno razmenili iskustva i prakse i obučavali se za EU poslove i posebno regionalnu saradnju, i da se nada da će to iskoristiti u budućnosti i ostati u kontaktu i privatno i profesionalno.

 

Pomoćnica ministra u Ministarstvu za evropske integracije Srbije Tamara Delić istakla je na skupu posvećenost njenog ministarstva osnaživanju mladih i prepoznavanju profesionalca.

 

Ona je podsetila da je Evropska komisija u kontekstu Berlinskog procesa i Agende povezivanja za Zapadni Balkan 2016. pokrenula projekat obuke i razmene mladih državnih službenika - "Program EU za mlade profesionalce na Zapadnom Balkanu".

 

Program se sada realizuje treću uzastopnu godinu, čime se nastavlja podrška reformi javne uprave na Zapadnom Balkanu kao jednom od prioriteta u pristupanju EU. U programu ove godine učestvuje 30 državnih službenika sa Zapadnog Balkana.

 

Na razmeni u Beogradu bili su mladi profesionalci iz Severne Makedonija, Crne Gore, BiH, Albanije i Kosova.

 

Jedan od učesnika razmene - Ilija Mugoša iz kabineta predsednika vlade Crne Gore, rekao je da su u Beogradu radili na pitanjima ekonomskog rasta, konkurencije i investicija, kao i da su na tu temu napisali rad koji će predstaviti u maju u Tirani.

 

Pore njega, u grupi su bili i Arber Gola iz Sektora za evropske integracije opštine Đakovica, Arta Axhiu iz Kabineta zamenika premijera Vlade Severne Makedonije, Tamara Bajkuša iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Kestrina Ramallari iz Agencije za razvoj investicija Albanije.

 

Inače, EU pomaže zemlje Zapadnog Balkana u reformi javne uprave ne samo kroz smernice i političku podršku, već i kroz namenska sredstva iz pretpristupnih fondova (IPA), instrumente institucionalne saradnje (Twinning, TAIEX i SIGMA) i podizanje kapaciteta (kroz Regionalnu školu za javnu upravu – ReSPA).

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta