Antikorupcijsko telo Saveta Evrope GREKO navelo je u najnovijem izveštaju da Srbija nije ispunila nijednu od 13 preporuka u oblasti sprečavanja korupcije poslanika, sudija i tužilaca. U Prelaznom izveštaju o usaglašenosti, rađenom u okviru četvrte runde evaluacije, navedeno je da je 10 preporuka delimično sprovedeno u delo dok oko tri nije urađeno ništa.

 Uprkos tome, u izveštaju objavljenom 2. aprila GREKO je ocenio da ukupni nivo pridržavanja preporuka datih Srbiji više nije "globalno nezadovoljavajući" a srpske vlasti su pozvane da nastave napore na sprovođenju preporuka.

 

Navedeno je da je u oblasti sprečavanja korupcije među poslanicima učinjen važan korak usvajanjem zakona o lobiranju. "Ako bude sproveden kako je predviđeno, taj zakon će predstavljati veliki pomak u povećanju transparentnosti kontakata narodnih  poslanika sa  lobistima.  Ipak, neophodna je odlučnija akcija", naveo je GREKO.

 

To podrazumeva usvajanje pravilnika ponašanja poslanika, što bi trebalo da bude prioritet, kao i usvajanje mera za povećanje transparentnosti zakonodavnog procesa, povećanje vremena za raspravu o predlozima zakona i izbegavanje korišćenja hitnog postupka u parlamentu osim u izuzetnim okolnostima.

 

Ustavne reforme koje su u proceduri će imati uticaja na nekoliko preporuka vezanih za sudije i tužioce, navedeno je u izveštaju. Takođe, izražena je zabrinutost zbog "teškog okruženja u kom je vođen proces konsultacija" i zbog kog su se iz tog procesa povukle "različite nevladine organizacije, uključujući i udruženja sudija i tužilaca".

 

Telo Saveta Evrope izrazilo je i "zabrinutost i zbog kritika ne samo tih organizacija  već i Кonsultativnog veća evropskih sudija na neke od aspekata Nacrta amandmana na Ustav".

 

GREKO je u zaključcima naveo i da očekuje više rezultata na polju ocene učinka sudija i tužilaca.

 

Takođe, navedeno je da je usvajanje zakona o sprečavanju korupcije ključno za izmene propisa vezanih za sukob interesa i srodna pitanja koja se odnose na poslanike, sudije i tužioce i za jačanje uloge Agencije za borbu protiv korupcije.

 

"Imajući u vidu da GREКO nije dostavljen tekst nacrta zakona i da Nacrt zakona još uvek može biti predmet daljih izmena, GREКO ne može da zaključi da je učinjen značajan napredak u ovom smislu i podstiče nadležne organe u Republici Srbiji da usvoje Nacrt zakona što je pre moguće, uz određena prilagođavanja", naveo je GREKO.

 

Ministarstvo pravde saopštilo je 2. aprila da se Srbija više ne nalazi na listi zemalja koje globalno ne zadovoljavaju kada je reč o borbi protiv korupcije i usklađenosti sa preporukama GREKO.

 

"Kako je većina tih preporuka vezana za ustavne amandmane, Savet Evrope nije mogao da učinjeni napredak u ispunjenju preporuka tretira u potpunosti ispunjenim, dok se Ustav Republike Srbije ne promeni", navedeno je u saopštenju.

 

Navodeći da je napredak učinjen u pogledu 10 preporuka, dok se dve od tri preporuke koje u potpunosti nisu ispunjene odnose na donošenje novog Zakona o sprečavanju korupcije, Ministarstvo je navelo da će usvajanjem predloga tog zakona, koji će se uskoro naći u skupštinskoj proceduri, biti ispunjene i te dve preporuke.

 

Ministarstvo je navelo da se u izveštaju pohvaljuje usvajanje novog Zakona o lobiranju, koji uvodi u potpunosti novu profesiju u pravni sistem Srbije.

 

"Republika Srbija je pohvaljena od strane GREKO Saveta Evrope za donošenje inovativnog i modernog zakona (koji mnoge države članice Saveta Evrope još nisu donele). Navedena preporuka se i dalje tretira delimično ispunjenom isključivo zbog odloženog dejstva primene zakona do 14. avgusta 2019. godine", piše u saopštenju.

 

Uzimajući u obzir da su mnogi procesi u toku, GREKO je zaključio da je preko 75 odsto preporuka delimično ispunjeno, te da je neophodno da Srbija izvesti o daljem napretku najkasnije do 31. decembra 2019. godine, navedeno je u saopštenju.

 

Novi izveštaj usvojen je na 82. plenarnom zasedanju GREKO održanom u periodu od 18-22. marta 2019. godine.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta