Za godinu dana primene Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, u Srbiji je doneto 448 presuda, od kojih je 444 osuđujućih, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović na antikorupcijskom forumu održanom 10. aprila u Nišu. Šef Delegacije EU u Srbiji rekao je na skupu da Srbija ima institucionalni okvir za borbu protiv korupcije ali da je važno da u narednom periodu radi na zapleni sredstava stečenih putem korupcije.

 

Kuburović je rekla da je u proteklih godinu dana bilo preko 10.000 krivičnih prijava koje su tužilaštva morala da razmatraju, a 681 lice je bilo pod optužnicom.

 

"Od ukupnog broja osuđujućih presuda, 356 je doneto na osnovu sporazuma o priznanju krivice, a većina tih presuda prate zatvorske kazne", rekla je Kuburović.

 

Ona je kazala da je povećan broj osuđujućih presuda kada je reč o krivičnim delima sa koruptivnim elementom, a najčešće je reč o presudama protiv odgovornih lica za zloupotrebu službenog položaja i primanje mita.

 

"Među licima protiv kojih se vodi postupak ima visoko rangiranih lica, poput direktora Uprave za agrarna plaćanja i zamenika direktora Saobraćajnog instituta CIP", izjavila je Kuburović i dodala da je u proteklom periodu u Srbiji izvršena dobra priprema za primenu zakona i izmenjena organizacija sudova i tužilaštva.

 

Ustanovljeni su, dodala je Kuburović, oficiri za vezu u 13 različitih organa, a sve to doprinelo je da imamo dobre rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

 

"U pripremi je Zakon o sprečavanju korupcije i za petnaestak dana naći će se u skupštinskoj proceduri. Zakonom o poreklu imovine dodatno će biti unapređena borba protiv korupcije u našoj zemlji", istakla je Kuburović.

 

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović istakao je da "Srbija prednjači u regionu u borbi protiv korupcije, o čemu svedoči i broj sudskih predmeta".

 

"Kolege iz Ministarstva pravde su napravile čudo i Srbija može da se meri sa ozbiljnim državama u Evropskoj uniji. Država je prepoznala potrebu da se protiv korupcije bori sistemski", rekao je Stefanović i dodao da sistemska borba protiv korupcije podrazumeva da svaka državna institucija mora to da čini.

 

On je kazao da u Srbiji "nema zaštićenih, nema prakse iz prethodnih godina kada se čekalo da maltene zastare sudski procesi pa da tek onda krenu da se rešavaju".

 

"Svaki slučaj se procesuira, nema onoga ko je zaštićen partijskom knjižicom, društvenim statusom i bogatstvom. Nema više čekanja da neko postane bivši rukovodilac da bi se protiv njega pokrenula istraga", izjavio je Stefanović.

 

Prema njegovim rečima, bilo je primedbi što je veliki broj sporova rešen priznanjem krivice, ali to je bila dobra procena sudova i tužilaštva da se na brz i efikasan dođe do pravde, bez dugih sudskih procesa.

 

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici kazao je na antkorupcijskom forumu da Srbija ima institucionalni okvir za borbu protiv korupcije, ali je jako bitno da u narednom periodu radi na zapleni sredstava stečenih putem korupcije.

 

Fabrici je kazao da u narednom periodu mora da bude reformisan Zakon o krivičnom postupku, Zakon o suzbijanju korupcije i Zakon o poreklu imovine, kao i da mora da se i dalje radi na poglavlju 23.

 

On je istakao da korupcija jeste ozbiljan problem i dodao da se procenjuje da troškovi koje proizvodi korupcija predstavljaju 1% BDP EU.

 

Šef Delegacije OEBS u Srbiji Andrea Oricio podsetio je da je OEBS dao svoj doprinos borbi protiv korupcije u Srbiji time što je učestvovao u izgradnji kapaciteta sudova i obuci zaposlenih u pravosuđu.

 

Antikorupcijskom forumu održanom u Oficirskom domu u Nišu prisustvovali su predstavnici specijalizovanih odeljenja za suzbijanje korupcijem i predstavnici ostalih državnih organa koji učestvuju u represiji korupcije.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta