Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici istakao je da je zaštita konkurencije važna za svakodnevni život građana jer omogućava smanjenje cena i pristupačnost boljem kvalitetu robe i usluga. Na međunarodnoj konferenciji o unapređenju konkurencije u Beogradu ocenjeno je i da bez konkurencije nema funkcionalnog i zdravog tržišta, a najavljeno je i osnivanje regionalnog foruma za zaštitu konkurencije zemalja Zapadnog Balkana.

 

Fabrici ja na skupu 12. aprila rekao i da uz dobru zaštitu konkurencije potrošači dobijaju veću mogućnost izbora, a kompanije bolju prohodnost na globalno tržište.

 

On je istakao da jaka politika zaštite konkurencije pogoduje procesu pristupanja Srbije EU, kao i da pored zakonodavnog okvira donosi korist jer dodatno olakšava pristup evropskom tržištu.

 

Fabrici je podsetio da se 63% izvoza iz Srbije plasira u zemlje EU, dok 73% ukupnih investicija u Srbiju dolazi iz tih zemalja.

 

Ukazao je da je poglavlje 8 koje se odnosi na politiku konkurencije jedno od najvažnijih poglavlja za usvajanje, ali i za primenu.

 

Kako je dodao, važno je da se stvori sistem zaštite konkurencije u Srbiji koji je usklađen sa tim sistemom u EU, kako se ne bi dešavali monopoli, odnosno kako bi borba protiv kartela bila efikasnija.

 

Fabrici je podsetio da je EU već pomagala Srbiji u oblasti zaštite konkurencije kroz razne projekte i dodao da je nedavno započet novi tvining projekat vredan milion evra za podršku jačanju konkurencije u Srbiji koji će se realizovati sa italijanskim Regulatornim telom za konkurenciju.

 

Komesarka za konkurenciju Evropske komisije Margrete Vestager, koja se skupu obratila video porukom, istakla je da će, ukoliko se posao Komisije (za zaštitu konkurencije) odradi uspešno, građani imati bolji život.

 

Prema njenim rečima, Evropska komisija, a posebno Direktorat za konkurenciju, nastaviće da rade sa vladama i telima za zaštitu konkurencije u regionu kako bi se pripremili za članstvo u EU.

 

Mali: Bez konkurencije nema zdravog tržišta

 

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je na skupu da bez konkurencije nema ni funkcionalnog, a ni zdravog tržišta, i da jačanjem konkurentnosti svi dobijaju - i država i građani i privrednici.

 

"Kroz zaštitu konkurencije i zdravo tržište podstiču se kompanije da poboljšaju svoje proizvode i smanje troškove, što vodi ka povećanju produktivnosti i inovativnosti i doprinosi većem ekonomskom rastu i poboljšanju privrednog ambijenta. U isto vreme, građani imaju mogućnost većeg izbora pri kupovini, cena proizvoda je niža, a plata vredi više", rekao je Mali.

 

Ukazao je da jačanjem konkurentnosti srpska ekonomija povećava svoje mogućnosti i šanse u "utakmici" na svetskim tržištima.

 

"Kao i u svakoj utakmici, ključ je dobra priprema, i naše kompanije danas shvataju da je imperativ da jačaju svoje performanse, kako bi mogle da izdrže pritisak otvorenog tržišta i konkurencije", rekao je Mali.

 

Dodao je da se povećanjem konkurentnosti kompanija na domaćem i stranom tržištu povećava ukupna proizvodnja robe i pruženih usluga, odnosno povećava se BDP.

 

"Građani taj rast osećaju kroz rast plata i penzija, odnosno kupovne moći. Svi ovi pokazatelji otvaraju mogućnost zdravijih kućnih budžeta, ne samo zdravije državne kase, a to je jedan od najvažnijih ciljeva ove Vlade – bolji životni standard naših građana", rekao je ministar.

 

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije Miloje Obradović je rekao da je zaštita konkurencije jedan od najbitnijih segmeneta za očuvanje ekonomskog sistema zemlje.

 

"Osnovna misija Komisije je zaštita životnog standarda građani i sve što se radi je za ekonomsku dobrobit potrošača", kazao je on.

 

Prema njegovim rečima, za rad Komisije je važna regionalna saradnja, zbog čega su na konferenciji bile prisutne sve kolege iz regiona.

 

"U planu je osnivanje regionalnog foruma za zaštitu konkurencije zemalja Zapadnog Balkana", rekao je Obradović i dodao da su se na skupu prvi put okupili svi predsednici tela za zaštitu konkurencije Slovenije, Hrvatske, Severne Makedonije, BiH i Crne Gore, zemalja koje bi bile članice foruma.

 

Predsednica Odbora za privredu Skupštine Srbije Snežana Petrović rekla je da je Komisija za zaštitu konkurencije svojim radom doprinela porastu najvećeg broja ekonomskih parametara i napretku Srbije na svim svetskim ekonomskim rang listama.

 

Ona je, kao predsednica organa koji bira predsednika i članove Saveta Komisije i kome Komisija podnosi izveštaj o radu, navela da ta institucija treba da nastavi dosadašnju beskompromisnu borbu protiv kartela, zloupotrebe dominantnog položaja i svih drugih oblika povrede konkurencije.

 

"Ipak, na tržištu Srbije ima pojava koje upozoravaju da rad na zaštiti konkurencije ne može biti okončan", rekla je ona i dodala da postoji prostor za unapređenje.

 

Kako je precizirala, prema izveštaju Udruženja za zaštitu konkurencije, to se odnosi na kvalitet, cene i asortiman proizvoda i usluga na domaćem tržištu.

 

Prema njenim rečima, statistički podaci o kretanju cena koje su poslednjih deset godina iznad evropskog proseka pokazuju da se izdvajaju cene komunikacionih usluga, uređaja za domaćinstvo i transportnih i audio-vizuelnih usluga i tu, kako je istakla, postoji prostor za ispitivanje konkurencije.

 

Dodala je da istovremeno desetogodišnji prosek cena pokazuje relativni pad cena obuće, odeće, zdravstvenih usluga i obrazovanja, nekih prehrambenih namirnica poput mesa, voća i povrća, kao i automobila, alkoholnih pića, restoranskih i hotelskih usluga.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta