Kineska Vodeća grupa za promociju Inicijative pojas i put objavila je izveštaj u kojem je sažet razvoj inicijative i njeni rezultati od kako je pokrenuta pre više od pet godina. U izveštaju, objavljenom uoči Drugog foruma za međunarodnu saradnju "Pojas i put", koji će uz ućešće 40 šefova država i vlada, uključujući predsednika Srbije, biti održan od 25. do 27. aprila u Pekingu, ocenjuje se da je inicijativa do sada imala zapažene rezultate i da su sve zemlje učesnice od nje imale koristi.

 

U dokumentu, objavljenom 22. aprila, piše da je Kina u okviru Inicijative pojas i put do kraja marta 2019. potpisala 173 sporazuma o saradnji sa 125 zemalja i 29 međunarodnih organizacija i bilateralne ugovore o saradnji sa brojnim zemljama.

 

Navodi se da o političkoj kooordinisanosti Inicijative najbolje govori to što su ona sama i njeni ključni koncepti uneti u relevantne dokumente brojnih organizacija, među kojima i UN, G20, APEC i regionalnih organizacija.

 

Generalni direktor u Vodećoj grupi za promociju inicijative Sjao Vejming rekao je, predstavljajući izveštaj na konferenciji za novinare u Pekingu, da uspešno napreduje razvoj šest međnarodnih ekonomskih koridora, koji treba da igraju važnu ulogu u uspostavljanju i jačanju partnerstva među zemljama i uspostave efikasno i uniformno tržište za Aziju i Evropu.

 

Reč je, kako se navodi u izveštaju, o novom evro-azijskom kopnenom koridoru, i o ekonomskim koridorima Kina-Mongolija-Rusija, Kina-Centralna Azija-Zapadna Azija, Kina-Indokinesko poluostrvo, Kina-Pakistan i koridoru Bangladeš-Kina-Indija-Mjanmar.

 

U izveštaju se konstatuje da uspešno napreduje izgradnja pruge Kina-Laos, kinesko-tajlandske pruge, brze pruge Džakarta-Bandung i brze pruge Mađarska-Srbija, a da su u toku pripreme za projekte pruge Kina-Kirgistan-Uzbekistan, istočni krak Panazijske železničke mreže, prugu Kina-Nepal i obnovu pruge Karači-Pešavar.

 

Uspešno se razvijaju i projekti luka Gvadar (Pakistan), Hambantota (Sri Lanka), Pirej (Grčka) i Halifa (UAE), piše u izveštaju u kome su date i perspektive Inicijative.

 

Kina je, kako se navodi, potpisala i bilateralne međuvladine ugovore o vazdušnom saobraćaju sa 126 zemalja i regiona, a u proteklih pet godina otvoreno je 1.239 međunarodnih vazdušnih linija između Kine i drugih zemalja učesnica Inicijative pojas i put.

 

"Značajan napredak postignut je i u energetskoj saradnji - električna energija, nafta i gas, nuklearna energija, nove energije, ugalj itd. - i u prekograničnom postavljanju informacionih konekcija optičkim kablovima. Zaključno sa krajem marta, teretna železnička mreža Kina-Evropa premašila je 14.000 tura", rekao je Vejming.

 

U izveštaju se navodi da su se u kinesku inicijativu liberalizacije trgovinske saradnje duž Pojasa i puta do sada aktivno uključile 83 države i međunarodnih organizacije, i da je Kina potpisala ili dopunila ugovore o slobodnoj trgovini sa brojnim zemljama.

 

Potpisala je i više od 100 bilteralnih sporazuma koji se odnose na carinske procedure, zone slobodne trgovine, inspekcije i smanjenje dažbina.

 

Od 2013. do 2018. godine vrednost trgovinske razmene sa zemljama Inicijative premašila je 6.000 milijardi dolara, što je činilo 27,4% ukupne spoljnotrgovinske razmene Kine, i sa tendencijom bržeg rasta od ukupne razmene.

 

U 2018. godini trgovinska razmena sa zemljama Pojasa i puta iznosila je 1.300 milijardi dolara sa rastom od 16,4% na godišnjem nivou.

 

Što se tiče industrijske saradnje, direktne investicije kineskih preduzeća u zemlje Pojasa i puta iznosile su od 2013. do 2018. godine 90 milijardi dolara, a promet privrednih projekata ugovorenih sa stranim partnerima premašio je 400 milijardi dolara.

 

Kina je, piše u izveštaju, sa 27 zemalja usvojila vodeće principe finansiranja razvoja Inicijative pojas i put, a Narodna banka Kine je sa međunarodnim razvojnim institucijama sarađivala na finansiranju više od 100 projekata u više od 70 zemalja i regiona.

 

Do ovog trenutka, 11 kineskih banaka uspostavilo je 76 svojih filijala u 28 zemalja učesnica inicijative, a mogućnost prekograničnog plaćanja u kineskoj valuti proširena je na gotovo 40 zemalja i regiona.

 

U izveštaju se dodaje da Inicijativa pojas i put ukljućuje i saradnju u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva, turizma i drugim oblastima. Navodi se da je Kina sa 24 zemlje potpisala sporazume o međusobnom priznavanju visokoškolskih diploma i da je 2017. godine u Kini sa stipendijom kineske vlade studiralo 38.700 studenata iz zemalja učesnica Inicijative.

 

Takođe, Kina je sa 57 zemalja potpisala sporazume o liberalizaciji viznog režima tako da je 2018. godine u inostranstvu boravilo 150 miliona kineskih turista, a iste godine Kinu posetilo 30,4 miliona stranih turista.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta/AP