Većina građana Srbije i dalje podržava članstvo u EU, ali istovremeno vrlo malo znaju o procesu priključivanja i na referendumu o ulasku u EU bi za glasalo manje od polovine, pokazalo je 8. maja predstavljeno istraživanje koje je uradio Institut za evropske poslove u saradnji sa agencijom Ninamedia.

 

Istraživanje sprovedeno sredinom marta na teritoriji Srbije, bez područja Kosova i Metohije, pokazalo je da 53%  ispitanika podržava članstvo Srbije u EU, 40% ima suprotan stav, dok 7% nije umelo da se izjasni.

 

Većina ispitanika koji podržavaju članstvo Srbije u EU su stariji od 60 godina.

 

Ukoliko bi sutra bio raspisan referendum o članstvu Srbije u EU, 48% ispitanika navodi da bi glasalo za, i to više stanovnici Zapadne Srbije sa Šumadijom nego stanovnici ostalih regiona. Suprotan stav ima 35%, većinom stanovnici Vojvodine, 9% ne bi izašlo na glasanje, dok 8% ne zna kako bi glasalo.

 

Kako je navedeno, 62% ispitanika smatra da Srbija ima koristi od saradnje sa EU, i to ispitanici od 30 do 45 godina starosti i preko 60 godina starosti, kao i oni sa višim i visokim stepenom obrazovanja, a 30% smatra da Srbija nema koristi od saradnje sa EU, dok 8% nije umelo da se izjasni.

 

Odnos između Srbije i EU 43% građana ocenjuje ocenom 3, ocenu 2 je dalo gotovo 24% a ocenu 1 je dalo 15%, 14% ispitanika ocenilo je ocenom 4, dok je ocenu 5 dalo 4%.

 

Na skali od 1 do 5, prosečna ocena odnosa između Srbije i EU je 2,68. Više prosečne ocene su dale žene, mladi do 30 godina, ispitanici visokog nivoa obrazovanja i stanovnici regije Zapadna Srbija sa Šumadijom.

 

Kada su u pitanju informacije o EU, 46% građana smatra da nema dovoljno informacija o Uniji, većinom žene, ispitanici osnovnog i srednjeg stepena obrazovanja i stanovnici Istočne i Južne Srbije.

 

Najveći broj ispitanika navodi da informacije o EU najčešće dobija od Vlade Srbije putem medija i to 29%.

 

Škole i fakultete kao izvor informisanja navodi 19,5% ispitanih, a porodicu i prijatelje kroz lični kontakt navodi 16%.

 

Izvori informisanja su za 15,5% i nevladine organizacije putem medija, dok se parlament putem medija javlja u 15% slučajeva kao najčešći izvor i način prikupljanja informacija na temu EU.

 

Kako je navedno 27% ispitanika smatra da je Srbiji najveći prijatelj u EU Grčka, nešto manje navodi Nemačku -  26%, a 12% ne zna.

 

Najvećim neprijateljem u EU 31% ispitanika smatra Hrvatsku, 29% navodi Veliku Britaniju, 15% Nemačku, dok 19% ne zna.

 

Od ispitanih, 22,5% smatra da od susednih država najbolje odnose imamo sa Mađarskom, 22% navodi Bosnu i Hercegovinu dok se Crna Gora javlja u 18% slučajeva.

 

Kao državu sa kojom imamo najgore odnose 53% je navelo Hrvatsku a 32% Albaniju.

 

Istraživanje je obuhvatilo 1.206 ispitanika.

 

Izvor: Beta

Foto: EP