Gotovo polovina građana deset evropskih zemalja, među kojima i Srbije, smatraju da je Evropska unija na pogrešnom koloseku, pokazuje nova anketa globalne agencije Ipsos. Istraživanje je pokazalo i da gotovo isti procenat učesnika ankete veruje da su pravila Unije formulisana tako da pogoduju bogatima i moćnima, a u takvom razmišljanju prednjače stanovnici Srbije.

 

U anketi koja je obuhvatila punoletne građane deset evropskih zemalja među kojima i Srbije, da se stvari u EU kreću pogrešnim putem ocenilo je u proseku 48% učesnika. Po tom pitanju najpesimističnije zemlje su Italija (57%), Francuska (54%) i Velika Britanija (52%), dok najmanje negativno mišljenje imaju Poljaci (40%) i Španci (41%).

 

Svega 28% ispitanika reklo je da se Evropa kreće u pravom smeru, a jedna četvrtina, 25%, nije znala da odgovori.

 

Ipak, sa izuzetkom Nemačke, u svim zemljama je u odnosu na 2017. godinu opao pesimizam u pogledu pravca kretanja EU, pokazalo je istraživanje.

 

Istraživanje je pokazalo da Srbija, iako jedina nečlanica EU među deset anketom obuhvaćenih evropskih zemalja, sa 65% prednjači u uverenju da pravila Unije da idu na ruku bogatima i moćnima. Slede Belgija i Italija sa po 50%, a najmanje takvo mišljenje dele u Poljskoj i Švedskoj, sa po 38%.

 

U proseku 52% građana evropske desetorke strahuju da lideri EU ne mare za običnog čoveka, a i tom stavu prednjači Srbija sa 58%. Slede Belgija (57%), Francuska (56%) i Italija (52%), dok su na začelju po broju onih koji dele to mišljenje Mađarska i Nemačka sa po 48% i Poljska sa 47%.

 

Na pitanje da li veruju da je njihova zemlja danas zahvaljujući evropskom projektu jača ili slabija nego što bi bila bez njega, u anketi je na nivou svih deset zemalja 12% građana ocenilo da je mnogo jača, 29% da je donekle jača, a 13% da je slabija i 11% da je mnogo slabija. Da nema razlike ocenilo je 21%, dok 14% nije znalo da odgovori.

 

Da je njihova zemlja zahvaljujući evropskom projektu postala mnogo snažnija ili snažnija najviše veruju Poljaci, ukupno 62%. Svega 12% Poljaka misli da je zemlja zbog evropskog projekta postala slabija nego što bi bila bez njega, a 13% misli da ne bi bilo razlike. Po uverenju da je EU ojačala njihovu zemlju slede Mađari, Šveđani i Španci.

 

Na drugom kraju tabele su Italija, Francuska i Srbija. U Italiji i Francuskoj 28% odnosno 25% građana misli da je njihova zemlja postala jača, a 38% i 35% da je slabija.

 

U Srbiji 2% učesnika ankete ocenilo je da je zemlja postala mnogo snažnija, a 22% da je donekle snažnija, a ukupno 30% misli da je postala mnogo, ili donekle slabija. Čak 35% veruje da proces povezivanja Evrope nije imalo nikakav uticaj na snagu Srbije.

 

U istraživanju je postavljeno i pitanje da li je evropski projekat samu Evropu učinio snažnijom, i na njega je 48% građana devet zemalja EU odgovorilo da je Evropa zahvaljujući evropskom projektu snažnija nego što bi bila inače, a 19% je ocenilo da je postala slabija.

 

U Srbiji je takođe 48% učesnika ankete ocenilo da je EU ojačala Evropu, a 13% je ocenilo suprotno.

 

Na pitanje o konkretnim progodnostima koje je evropski projekat doneo u poslednjih 60 godina, gotovo tri četvrtine učesnika ankete, njih 73%, istaklo je slobodu putovanja između evropskih država.

 

Na drugom mestu građani su sa 66% istakli unapređenje trgovine između država, a na trećem sa 60% širu ponuda robe i usluga. Slede sa 59% miroljubivi odnosi među Evropljanima, i sa 49% doprinos u oblasti demokratije, ljudskih prava i vladavine prava.

 

Istraživanje je, međutim, pokazalo i da manje od polovine Evropljana, 41%, misli da je EU doprinela porastu životnog standarda u njihovoj zemlji, a svega 23% je izrazilo zadovoljstvo doprinosom evropskog projeka u oblasti migracija.

 

U pogledu životnog standarda pokazo se da je raspon od države do države veoma velik, pa tako u pozitivan doprinos EU veruje 67% Poljaka i 52% Španaca, ali svega 26% Italijana i 22% Francuza.

 

Učesnici ankete u Srbiji takođe su na prvom mestu sa 78% istakli prednosti koje je EU donela kada je reč o putovanju između država, a zatim sa 71% i 67% slede trgovina između evropskih država i ponuda roba i usluga.

 

Uloga EU u uspostavljanju miroljubivih odnosa ocenjena je sa 52%, a njen doprinos jačanju demokratije, ljudskih prava i vladavine prava 48%.

 

Ipak, svega jedna trećina građana misli da je EU zaslužna za porast životnog standarda u Srbiji, a svega 18% ima pozitivno mišljenje o uticaju EU u oblasti migacije.

 

Agencija Ipsos Global istraživanje je sprovela od 22. marta do 5. aprila putem onlajn ankete među punoletnim građanima Belgije, Francuske, Italije, Mađarske, Nemačke, Pojske, Španije, Švedske, Velike Britanije i Srbije.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Pixabay