Prištinski Institut EPIK, koji se bavi pitanjem evropskih integracija, procenio je da je za dve i po godine ostvareno samo 22% prioriteta Evropske reformske agende (ERA), koja je deo sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Kosova EU.

 

Prema tom institutu, od 22 prioriteta u potpunosti je ostvareno pet, dok je kod 17 prioriteta bilo napretka, ali nijedan od njih nije do kraja ostvaren.

 

Priroteti koji su ostvareni su usvajanje zakona o prevenciji sukoba interesa, tri zakona o reformi javne uprave, pokretanje elektronskih javnih nabavki, ostvarivanje strategije i plana delovanja u borbi protiv sive ekonomije i poboljšanje zvaničnih statistika Agencije za statistiku Kosova.

 

Sa druge strane, prema ocenama Instituta, bilo je značajnog nazadovanja u stvaranju nezavisnih javnih institucija.

 

Kada je u pitanju borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, uprkos povećanju broja tužilaca u Specijalnom tužilaštvu i povećanju broja slučajeva koji su se procenjivali, pravosuđe nije uspelo da sa uspehom okonča niti jedan od slučajeva korupcije visokog profila.

 

Na ekonomskom planu, stepen ekonomskog razvoja nije se odrazio na stvaranje novih radnih mesta.

 

Istovremeno je na Kosovu zabeležen najveći rast cena na Zapadnom Balkanu.

 

Takođe je porasla nezaposlenost, iako su usvojeni strategija za zapošljavanje, akcioni plan za zapošljavanje mladih i zakon o agenciji za zapošljavanje.

 

Kako se navodi, stopa nezaposlenosti je porasla sa 27,5% u 2016.na 29,6% u 2018, nezaposlenost mladih povećana je sa 52,4 na 55,4% a nezaposlenost žena sa 31,8 na 33,4%.

 

Ekonomski rast Kosova u 2018, prema izveštaju Svetske banke, bio je solidnih 4,2% pri čemu su javne i privatne investicije doprinele rastu sa 5,7% prema 1,5% u 2017.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta