Ministri inostranih poslova EU su "pozdravili ukupan napredak Srbije u pregovorima o članstvu" s EU i radu na usaglašavanju zakona s "pravnom tekovinom" Unije, ali su poručili da srpske vlasti "moraju da ostvare pomak u vladavini zakona i poglavljima temeljnih prava, kao i normalizaciji odnosa sa Kosovom".

 

Sređivanje odnosa sa Prištinom je "i dalje od suštinske važnosti i biće presudno za tok celokupnih pregovora" s EU, navedeno je u zaključcima ministarskog  zasedanja EU u Luksemburgu 18. juna.

 

Takođe je predočeno da je "primena prelaznih uslova za poglavlja 23 i 24" koja se tiču vladavine prava i temeljnih prava i sloboda, "od temeljnog značaja i mora biti vodilja za buduće reforme  i dovesti do čvrstih rezultata".

 

"Posebna pažnja i dalje nužna kad je reč o nezavisnosti i sveukupnoj efikasnosti pravosuđa, uključujući putem tekuće ustavne reforme i njene delotvorne primene", stav je šefova diplomatija EU.

 

"Srbija mora", dodaje se u zaključcima, "ostvariti opipljive i trajne rezultate u efikasnoj istrazi, podizanju optužnica i presudama naročito kad su u pitanju suzbijanje korupcije, organizovanog kriminala i pranje novca".

 

Ministri EU su predočili da je "izostanak napretka u slobodi izražavanja i dalje uzrok ozbiljne zabrinutosti" i "pozvali Srbiju da, što je hitno nužno, jamči za bezbedne uslove za neometano upražnjavanje slobode izražavanja i nezavisnosti medija, uključujući dodatne napore za istragu slučajeva napada na novinare".

 

"Savet ministara EU prima na znanje napredak ostvaren u pripremi medijske strategije i poziva Srbiju da prioritetno usvoji i delotvorno sprovede tu strategiju na transparentan način i uz učešće svih zainteresovanih".

 

U završnom dokumentu zasedanja se ističe da "Savet ministara povoljno ocenjuje napredak u ekonomskim reformama" i "ohrabruje Srbiju da nastavi s naporima za postizanje konkurentnosti i ostvarivanje rasta kroz strukturalne reforme, uključujući naročito sektor energije, tržište radne snage i pospešenje i predvidivost propisa".

 

Ministri traže da Srbija trgovinsku i energetsku politiku usaglasi s "pravnom tekovinom" EU, "naročito kad je u pitanju tržište gasa i projekat Gastrans".

 

U zaključima se "ponovo naglašava potreba da Srbija ispuni obaveze o postepenom usaglašavanju sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU, saglasno Okviru za pregovore, i da prioritetno preokrene nepovoljan trend".

 

Šefovi diplomatija su u zaključcima od vlasti u Prištini zatražili da "odmah stave van snage" carine od 100 odsto na uvoz iz Srbije i BiH, naglasivši da se time krše odredbe sporazuma o regionalnoj trgovini CEFTA, podriva regionalna saradnja i "obaveze i duh Sporazuma o saradnji i pridruživanju" EU i Kosova.

 

Oni su podvukli da "duboko žale" zbog tog postupka kosovske vlade i naglasili da Priština u okviru dijaloga s Beogradom, uz posredovanje EU, mora da se "uzdrži od bilo kakvog čina koji se može shvatiti kao provokacija".

 

"Savet ministara EU stavlja do znanja da je sadašnje stanje neodrživo" i da zato "dijalog mora da se obnovi što pre".

 

"Sva otvorena pitanja moraju biti rešena Sveobuhvatnim pravno obavezujućim sporazumom koji će biti u skladu sa međunarodnim zakonom i tekovinom i doprineti regionalnoj stabilnosti", piše u zaključcima ministarskog zasedanja.

 

"Zaključivanje bez daljeg odlaganja tog sporazuma uz posredovanje Visokog predstavnika EU je", kako je ukazano, "od suštinske važnosti da bi Kosovo i Srbija mogli napredovati svojim odgovarujućim okvirima na evropskom putu".

 

Izvor: Beta

Foto: EU