Pozitivnu sliku o EU ima 37% građana Srbije, negativnu 27 a 34% ima neutralan stav, pokazalo je novo specijalizovano istraživanje Evropske komisije Eurobarometar koje je obuhvatilo 28 članica EU i pet zemalja kandidata. U ostalim zemljama kandidatima oni sa pozitivnom stavom prema EU su u većini.

 

Udeo ispitanika u Srbiji sa pozitivnom slikom o EU je za pet procentnih poena manji nego u prethodnom istraživanju dok je onih sa negativnom slikom za isto toliko više nego jesenas.

 

Gledano prema starosnoj strukturi, u Srbiji pozitivan stav prema EU ima 51% mladih (od 15 do 24 godine) ali samo 29% starijih od 55 godina.

 

Na pitanje šta EU znači tebi lično, 40% ispitanika iz Srbije je navelo slobodu putovanja, studiranja i rada širom EU, 29% ekonomski prosperitet a 25% gubitak kulturnog identiteta.

 

Među zemljama kandidatima za EU, najviše onih sa pozitivnom slikom o EU je u Albaniji, čak 81%, dok samo 3% Albanaca ima negativnu sliku.

 

U Crnoj Gori 63% građana ima pozitivnu a 18 negativnu sliku o EU, u Severnoj Makedoniji je taj odnos 56 prema 17% a u Turskoj 51 prema 19%.

 

U zemljama EU 45% ispitanika ima pozitivnu sliku o Uniji a 17% negativnu.

 

Istraživanje je pokazalo i da stanje nacionalne ekonomije 67% ispitanika u Srbiji ocenjuje kao loše a 31% kao dobro.

 

U EU 49% građana stanje nacionalne ekonomije smatra dobrim a 47% lošim.

 

Nešto više od polovine ispitanika u Srbiji (52%) finansijsku situaciju u svom domaćinstvu ocenjuje kao lošu prema samo 26% ispitanika u EU.

 

Istraživanje je pokazalo i da 39% ispitanika u Srbiji očekuje da ekonomska situacija u zemlji u narednih godinu dana ostane ista, 36% da bude bolja a 22% da se pogorša.

 

Kada je reč o dva najvažnija pitanja sa kojima se zemlja suočava, za 36% ispitanika u Srbiji nezaposlenost je jedno od niih, za 33% ekonomska situacija, za 25% kriminal a za 21% rast cena.

 

Na pitanje o poverenju u institucije, parlament uživa poverenje 35% ispitanika u Srbiji, vlada 41% a EU 33%.

 

Rast pozitivne percepcije

 

Evropska komisija je ocenila da rezultati novog Eurobarometra ukazuju na snažan rast pozitivne percepcije o EU po brojnim pitanjima, od ekonomije do demokratije.

 

Kako je istakla EK, to su najbolji rezultati od istraživanja iz juna 2014, dakle pre nego što je dužnost preuzela Komisija Žan-Kloda Junkera.

 

Komisija je posebno istakla rekordnu podršku evru ali i to što su se klimatske promene probile među najveće razloge za brigu građana EU.

 

Kada je reč o poverenju u EU, ono je veće od poverenja u nacionalne vlade ili parlamente a od prethodnog istraživanja je poraslo u 20 članica.

 

Istovremeno je udeo građana sa pozitivnom slikom o EU (43%) povećan u 23 članice i sada je na najvišem nivou u poslednjih deset godina.

 

Eurobarometar je pokazao i da su građani u većini optimisti oko budućnosti EU - 61% optimista prema 34% pesimista, kao i da je 55% Evropljana zadovoljno demokratijom u EU, što je najveći udeo od jeseni 2004.

 

Većina Evropljana (56%) slaže se da "da se njihov glas računa u EU", pri čemu je takvih najviše u Švedskoj (86%), Danskoj (81) i Holandiji (76).

 

Na nivou EU najveći razlog za zabrinutost je imigracija a slede klimatske promene, ekonomska situacija, stanje javnih finansija članica i terorizam.

 

Gledano na nacionalnom nivou, glavni razlozi za brigu su nezaposlenost, rast cena i zdravstveno i socijalno osiguranje.

 

Istraživanje je rađeno u junu i obuhvatlo je 27.464 ispitanika iz 28 članica EU, kao i ispitanike iz kandidata za EU među kojima 998 u Srbiji.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: EP