Većina mladih u Srbiji nije zainteresovana za politiku, njih 64% planira da se iseli iz zemlje a članstvo u EU podržava 38% ispitanika, pokazuju rezultati Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih za 2019. godinu objavljeni 12. avgusta, na Međunarodni dan madih.

 

Navodeći da je procenat mladih koji su zainteresovani za politiku u Srbiji opao sa 31% u 2018. na 24% u 2019, generalni sekretar Krovne organizacije mladih Stefan Đorđević kazao je da je tome najviše doprinelo rasprostranjeno uverenje kod mladih da nemaju uticaja na političke procese i odluke.

 

"Redovno na izborima glasa 40% mladih, povremeno njih 28% dok nešto više od 32% nikad ne izlazi na glasanje. Većina ispitanika, njih 42%, navodi da ne glasaju jer su 'svi političari isti' dok 32% mladih smatra da trenutno nemaju kandidata za koga bi glasali", naveo je Đorđević.

 

Istraživanje je pokazalo i da 59% ispitanika smatra da je Srbiji potreban "jak vođa", 10% nije imalo odgovor na to pitanje dok 31% smatra da zemlji nije potreban lider koga će narod slediti.

 

Više od 70% mladih je ocenilo da u Srbiji ne postoji sloboda medija a njih 40% ne podržava ulazak zemlje u EU, dok 22% ispitanika nema stav na tu temu.

 

Istraživanje je pokazalo i da 33% mladih smatra da bi spoljnu politiku zemlje više trebalo osloniti na Rusiju, 21% navodi EU kao oslonac spoljne politike a samo 5% vidi SAD u toj ulozi.

 

Najnižu stopu poverenja mladi imaju u političke partije, medije i političke institucije a čak 81% ispitanika navodi da ne postoji političar kome veruju.

 

Istraživanje je sprovedeno od od maja do jula, na uzorku od 1.238 ispitanika.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta