Polovina građana smatra da su SAD neprijatelj Srbije, a da dobre odnose treba graditi i sa SAD i sa Rusijom, pokazala je anketa koju je objavio Institut za evropske polove.

 

Četvrtina građana Srbije odnose Srbije i SAD ocenjuje najnižom ocenom, trećina daje ocenu 3 , 5,9% ocenu 4, dok 4,9% građana daje najvišu ocenu 5. Na skali od 1 do 5 odnosi dve države ocenjeni su prosečnom ocenom 2,34. Više ocene daju žene i građani mlađi od 30 godina.

 

Polovina građana Srbije smatra da su SAD neprijatelj Srbije (stariji od 60 godina, pri čemu sa porastom stepena obrazovanja opada broj onih koji dele taj stav), 22% smatra da su prijatelj, a 28% ne zna da odgovori.

 

Da je za Srbiju važno da ima dobre odnose i sa Rusijom i sa SAD smatra 57% građana dok 40,9% navodi da treba da imamo dobre odnose sa Rusijom (muškarci, ispitanici do 30 godina a sa porastom stepena obrazovanja opada broj građana koji dele ovaj stav). Prednost odnosima sa Amerikom daje 4,3% građana.

 

Oko 43% građana veruje da će, u budućnosti, odnosi Srbije i SAD biti bolji i taj stav u većoj meri zastupaju žene, stariji od 45 godina, a sa porastom stepena obrazovanja opada broj onih koji smatraju da će odnosi Srbije i SAD biti bolji. Oko 47% građana misli da neće doći do poboljšanja odnosa, pokazalo je istraživanje Instituta za evropske polove.

 

Na pitanje šta bi poboljšalo odnose Srbije i Amerike, 21,6% navodi da je to rešenje pitanja Kosova, 12,8% navodi da će se to desiti ukoliko se Srbiji vrati Kosovo, 10,8% navodi izvinjenje NATO i ratnu odštetu, 9,7% ne zna da odgovori a 8,1% smatra da je to ulazak Srbije u EU.

 

Skoro polovina građana Srbije (49%) smatra da bi poseta Donalda Trampa poboljšala odnose Srbije i Amerike a suprotno misli 41%. Stava da bi poseta imala pozitivne efekte su uglavnom građani stariji od 45 godina, ispitanici sa završenom osnovnom školom, kao i ispitanici iz Centralne Srbije.

 

Anketa je pokazala da se o odnosima Srbije i Amerike najveći broj građana informiše putem televizije (39,4%), 22,2% navodi internet portale, 16,4% štampane medije, 9,7% informiše se putem društvenih mreža, 6,2% preko prijatelja i kolega, 3% putem radija, a 3,2% građana uopšte se ne informiše na ovu temu.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta/AP