Srbija treba da ubrza reforme u oblastima nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa, slobode izražavanja, sprečavanja korupcije i borbe protiv organizovanog kriminala, navodi se u izveštaju Evropske komisije o stanju poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu Srbije u EU.

U non-pejper dokumentu u koji je agencija Beta imala uvid navodi se da je "Srbija ostvarila napredak u zakonodavnim i institucionalnim reformama u nekim oblastima dok je u drugima u ozbiljnom zaostatku".

"U nekim oblastima su rezultati vidljivi dok u drugima još nisu opipljivi. Srbija treba da ubrza reforme u oblastima nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa, slobode izražavanja, sprečavanja korupcije i borbe protiv organizovanog kriminala", navodi se u izveštaju iz novembra 2019.

Navedeno je da je u slučaju poglavlja 23 proces ustavne reforme koja treba da ojača nezavisnost i odgovornost sudstva stavljen na čekanje i da iako je inicijativa u Skupštinu stigla pre godinu dana još nije bilo glasanja.

"Važno je da se taj proces nastavi na transparentan i inkluzivan način što je pre moguće, između ostalog i pripremanjem potrebnih zakona", navodi EK.

Kako se navodi u izveštaju, okvir za primenu zakona o nadležnosti državnih organa, čiji cilj je efikasnija borba protiv korupcije, uglavnom već postoji. Usvajanjem novog zakona o borbi protiv korupcije u maju 2019. povećane su dužnosti Agencije za borbu protiv korupcije i njen pristup informacijama.

U pogledu osnovnih prava, navodi EK, radna grupa za stvaranje nacrta medijske strategije ponovo se sastala u septembru i u oktobru završila pravljenje nacrta.

"Sveukupno, otkako je premijerka (Ana Brnabić) u proleće 2018. ponovo pokrenula proces, on je bio inkluzivan i transparentan; medijska udruženja su, međutim, navela da raniji nacrt poslat Komisiji u maju 2019. nije bio dogovoren na radnoj grupi", piše u izveštaju.

Takođe, izražena je ozbiljna zabrinutost zbog pretnji i nasilja prema novinarima, kao i zbog toga što ukupno okruženje ne pogoduje slobodi izražavanja.

Navodi se da je nastavljeno renoviranje zatvora u sklopu strategije smanjenja broja zatvorenika, da je počela primena zakona o ličnim podacima i besplatnoj pravnoj pomoći.

S druge strane, zakoni o zaštitniku građana, protiv diskriminacije, rodnoj ravnopravnosti i maloletnim počiniocima krivičnih dela uveliko zaostaju.

U pogledu poglavlja 24, napredak je ostvaren na polju upravljanja granicama i migracijama, što uključuje procedure za davanje azila, borbu protiv sajberkriminala, krijumčarenja ljudi i pranja novca, kao i saradnju u borbi protiv droge, kontroli naoružanja i pravosudnoj saradnji.

Kako se navodi, rezultat toga bi trebalo da bude uspešnija borba protiv organizovanog kriminala kao i aktivniji pristup finansijskim istragama i zaplenama sredstava.

Izvor: Beta

Foto: Beta