Direktorka Uprave za agrarna plaćanja Biljana Petrović izjavila je da se aktivno radi na tome da ta uprava bude transformisana u platnu agenciju, što je u skladu sa Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 11 (poljoprivreda i ruralni razvoj) u procesu pristupanja Srbije EU.

"Aktivno radimo na postizanju tog cilja jer nam je tehnički i kadrovski opremljena platna agencija neophodna za zatvaranje ovog veoma značajnog pregovaračkog poglavlja i priprema za sprovođenje Zajedničke poljoprivredne politike EU (CAP), pre svega prvog stuba koji se odnosi na direktna plaćanja u poljoprivredi", kazala je 24. novembra Petrović za poljoprivredni portal Agrofin.

Ona je dodala da bi Uprava za agrarna plaćanja kao platna agencija imala veću nezavisnost i efikasnost u radu, ali i veće prisustvo na terenu kroz regionalne kancelarije koje su planirane u nekoliko gradova Srbije.

Navela je i da je do sada objavljeno i sprovedeno pet IPARD javnih poziva, na koje je pristiglo 736 zahteva, a 118 poljoprivrednika je isplaćeno.

Kako je kazala, u toku su dva javna poziva koja se sprovode u okviru Mere 1 Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, a odziv je u okviru očekivanog i najveći broj zahteva je pristigao za nabavku novog traktora – već 180 zahteva, a konkurs je još uvek u toku.

Petrović je rekla da je Uprava za agrarna plaćanja u 2019. intenzivno sprovodila aktivnosti vezane za digitalizaciju sistema isplate podsticaja u poljoprivredi pa je realizovan pilot projekat elektronskog podnošenja zahteva za podsticaje po košnici pčela, a razvijen je i softver za elektronsku obradu IPARD zahteva.

Ona je navela da mala poljoprivredna gazdinstva mogu da računaju na podršku iz nacionalnog budžeta u svim investicionim merama, pa i pri nabavci novog traktora, a pravilnik kojim će se regulisati nabavka traktora je u procesu izrade.

"U ovom trenutku mogu reći da je reč o traktorima jačine do 60 kilovata, a njime će biti obuhvaćeni korisnici koji obimom proizvodnje – registrovanim površinama zemlje, brojem životinja ili kapacitetima za odgoj životinja ne ispunjavaju IPARD uslove. Na primer, ako se neko bavi proizvodnjom maline, a ima manje od dva hektara pod zasadom ovog voća, moći će da nabavi traktor kroz nacionalni program", kazala je Petrović.

Dodala je da je konkurs za podršku mladim poljoprivrednicima objavljen 17. oktobra i do sada je na njega podneto 500 prijava.

"Do kraja konkursa, 31. decembra, očekujemo veliki broj prijava, naročito ako imamo u vidu da su uslovi ove godine povoljniji – pravo ostvaruju svi korisnici čija su gazdinstva osnovana posle 1. januara 2018. godine i koji su posle tog datuma postali nosioci gazdinstva", navela je Petrović.

Izvor: Beta

Foto: Beta