Šta prethodi pokretanju izvršnog postupka i koji su ključni koraci u postupku u oblasti komunalnih usluga? Kakav je položaj dužnika u izvršenju? Šta da radite kada Vam stigne rešenje o izvršenju od javnog izvršitelja zbog neizmirenih računa za komunalne usluge? Kako da zaštitite svoja prava?

Infografici, razvijeni u okviru projekta Pristup pravosuđu u izvršnim postupcima – izgradnja modela kroz perspektivu zaštite potrošača uz podršku USAID Projekta vladavine prava, objašnjavaju tok izvršnog postupka u komunalnim uslugama - od pokretanja procedure pa do kraja istog, njegove specifičnosti i vaš položaj kao dužnika u izvršenju. Pogledajte i brošuru o zaštiti potrošača u izvršnom postupku i upoznajte se sa svojim pravima.

Centar za evropske politike (CEP)