Državna uprava je jedan od osnovnih elemenata u procesu reformi u zemlji koja teži EU i važna je i za građane i za biznis, složili su se 17. decembra učesnici panel diskusije "Put ka EU = put ka javnoj upravi na usluzi građanima".

Šef Delegacije EU Sem Fabrici istakao je na skupu u EU info centru da je reforma javne uprave ključni element u procesu pristupanja Srbije EU dodajući da je Unija još 2014. počela da pruža finansijsku pomoć za to.

"Imamo projekat direktne budžetske podrške vredan 70 miliona evra i sada smo u fazi procene rezultata", rekao je Fabrici i najavio pomotivnu kampanju za predstavljanje rezulatata projekta od Nove godine.

Fabrici je rekao i da proces reforme javne uprave traje, da ne može brzo da pruži vidljive rezultate. Kako je dodao, EU, kao i neke međunarodne instutucije poput SIGMA, tesno sarađuje sa vlastima u Srbiji na reformi državne uprave jer ona zahvata sve nivoe vlasti, od vlade do lokalnog novoa.

"Na javnoj upravi treba stalno da se radi, u nju mora stalno da se investira jer zemlja kada postane članica EU mora da ima izuzetno efikasnu javnu upravu", rekao je Fabrici na skupu koji je organizovao Centar za evropske politike (CEP) u saradnji sa Delegacijom EU u Srbiji.

Prvi cilj reforme, prema njegovi rečima, jeste da javna uprava pruži bolje rezultate građanima i zbog toga se radilo u različitim oblastima - na neophodnim propisima, podizanju digitalnih kapaciteta javne upave (e-uprava), upravljanju ljudskim resursima kroz kreiranje kadrovskih politika sa ciljem veće profesionalnosti i depolitizacije državnih službenika.

https://www.euractivdev.com/images/stories/videos/flv/76834.flv

Fabrici je rekao da sledeću oblast predstavljaju obuke dodajući da će 2020. početi sa sveobuhvatnim obukama preko Nacionalne akadamije za javnu upravu.

Poslednja oblast se odnosi na pojednostavljivanje sistema odnosno smanjenje birokratije i povećanje transparentnosti radi veće odgovornosti, rekao je Fabrici.

Direktor Nacionalne akademije za javnu upravu Dražen Maravić rekao je da ta akademija organizuje obuke državnih slžbenika i zaposlenih u gradovima i opštinama koje se tiču pravilne priomene propisa, medijske i digitalne pismenosti, komunikacijskih sposobnosti, rukovodilačkih veština, izgradnje i nadgradnje kompetencija.

https://www.euractivdev.com/images/stories/videos/flv/76835.flv

"Zaposleni moraju da razmeju jasno i nedvosmisleno da su tu zbog građana koji im plaćanjem poreza  obezebeđuju plate i da je svrha da pruže usluge građanima", rekao je Maravić dodajući da i građani treba da razumeju da je pitanju proces i d aje potrebno razumevanje obe strane.

Kada je reč o reformi javne uprave i evrointegraciji Srbije, Maravić je rekao ne postoji poglavlje kapaciteta administracije jer se svako poglavlje tiče kapaciteta administracije.

Maravić je rekao da Akademija radi profesionalne obuke fokusirane na određenu kompetenciju na određenom radnom mestu i da je u protekle dve godine obučila oko 10.000 ljudi.

Direktor Nacionalne akademije za javnu pravu rekao je i da su dizajn usluga i projektno upravljanje veštine koje najjviše nedostaju javnoj upravi a koje mogu da doprinesu jačanju poverenja građana.

Govoreći o značaju reforme javne uprave u procesu pristupanja EU, Maravić je rekao da "proces evrointegracija predstavlja osnovni auto-put na kome se dešava i reforma u svakoj oblasti pregovora sa EU". Kako je dodao, postoji više zadataka, poput usglašavanja propisa sa propisima EU a onaj deo uprave koji to sprovodi mora da ima kapacitet da to uradi ispravno u svakoj oblasti u kojoj se pregovara.

Pored toga, kada je reč o političkim kriterijumima, treba generalno biti u stanju da se garantuje da naša adminsitacija ima kapacitet da primenjuje pravni poredak EU.

"I treće, najvažnije, čitav koncpet EU počiva na setu vrednostiu i one moraju da budu i u propisma i u strategijama a njeni pojavni oblici moraju da se svaki dan demonstriraju", rekao je direktor Nacionalne akademije za javnu upravu.

Programska direktorka u CEP Milena Lazarević je istakla da je reforma javne uprave važna za Srbiju ne samo da bi postala članica EU, već i kako bi bila sposobna da bude uspešna članica.

https://www.euractivdev.com/images/stories/videos/flv/76836.flv

Ona je podsetila da EU nema sopstvenu administraciju već se kod implementacije svih propisma i ispunjavanja prava građana EU oslanja na javne uprave država članica.

Načelnica Odeljenja za strateško planiranje u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ljiljana Uzelac najavila je donošenje Strategije reforme javne uprave do 2030. sa ciljem "da se stvori krovna strategija, da se postave standardi" i da se izjednače rezultati u oblasti procedura sa onim u oblasti usluga.

Direktor SIGMA, organizacije OECD za podršku reforme javni uprava u kandidatima za EU, Gregor Virant kazao je da SIGMA uspostavlja standarde i ocenjuje kandidate i potencijalne kandidate za EU.

"Važno je da je javna uprava sposobna da radi na način koji odgovara korisniku a ne birokratama, da prati odaziv korisnika, da meri njihovo zadovljstvo, skuplja njihove predloge za poboljšanje", istakao je Virant koji je pohvalio aktivnosti premijerke Ane Brnabić na planu digitalzacije.

https://www.euractivdev.com/images/stories/videos/flv/76837.flv

Šef Drugog sektora operacija u Delegaciji EU u Srbiji Štefen Hudolin je istakao da EU podržava reformu javne uprave u regionu ne smao finansijski, nego i standardima i ekspertizom "jer tema javne uprave pogađa svaki sektor, nije samo poglavlje koje se otvara i zatvara".

Izvor: EURACTIV.rs

Foto/Video: Beta