Telo Saveta Evrope MANIVAL objavilo je izveštaj u kome je poboljšao položaj Srbije u okviru borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma zbog ispunjavanja tri preporuke Operativne grupe za finansijske akcije (FATF).

MANIVAL je komitet Saveta Evrope koje se bavi procenom usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma država članica Saveta Evrope sa međunarodnim standardima.

Srbija je ranije bila svrstana u grupu zemalja koje su "delimično usaglašene" sa preporukama FATF, ali je posle usvajanja ove tri preporuke prešla u zemlje koje su  "znatno usaglašene" ili "potpuno usalgašene" sa ovim preporukama.

Srbija se sada u potpunosti usaglasila sa 5 od 40 preporuka FATF, sa 31 preporukom je "uveliko usaglašena" dok se stanje sa poslednje tri preporuke kada je u pitanju borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma ocenjuje kao "delimično usaglašeno", preneo je AP.

Mali: Srbija pre roka ispunila preporuke

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je 23. januara da se "ispunjavanjem preporuka FATF Srbija našla u uskoj grupi zemalja koje su u najvećoj meri usklađene sa preporukama FATF, saopšteno je iz Ministarstva.

"Naša zemlja na vreme i pre rokova ispunjava svoje međunarodne obaveze a sa ovom dinamikom ispunjavanja obaveza prema MANIVOLU, našla se u uskom krugu zemalja koje su u najvećoj meri usklađene sa preporukama FATF", rekao je Mali.

"Komitet Saveta Evrope MANIVAL je objavio treći izveštaj o napretku i Srbija je dobila povećanje za tri preporuke sa "delimično usklađena" na "usklađena". Zahvaljujući toj dinamici ispunjenja preporuka naša zemlja je stavljena u red zemalja koje zbog postignutog napretka sledeći izveštaj o ispunjavanju preporuka mogu podneti u roku od dve godine, odnosno 2021. godine, umesto 2020. kako je to ranijim programom bilo predviđeno", kazao je Mali.

Izvor: Beta

Foto: Beta