Delegacija Evropske unije u Srbiji, Evropski sistem centralnih banaka i Narodna banka Srbije (NBS) obeležili su 6. marta uspešan završetak još jednog zajedničkog projekta namenjenog dodatnom unapređenju srpske centralne banke u procesu pristupanja Evropskoj uniji, saopštila je NBS. Evropska unija je finansirala projekat sa 800.000 evra.

Cilj projekta je kvalitetna priprema NBS za pridruživanje Evropskom sistemu centralnih banaka, po stupanju Srbije u članstvo EU.

Kako je navela NBS, tokom 18 meseci trajanja projekta ostvareni su svi planirani ciljevi, odnosno uspešno je realizovano svih dvanaest projektnih aktivnosti, u okviru deset oblasti poslovanja centralne banke.

Istaknuto je da je realizacijom projekta "Jačanje institucionalnih kapaciteta NBS u procesu pristupanja Evropskoj uniji" centralna banka još jednom potvrdila svoju punu posvećenost kontinuiranom unapređenju svog poslovanja, ne samo kako bi odgovorila izazovima procesa pregovora sa EU, već, pre svega, radila u najboljem interesu građana i privrede Srbije.

U saradnji sa ekspertima Evropskog sistema centralnih banaka, postignuti su rezultati u oblastima ekonomskog istraživanja, finansijske stabilnosti, upravljanja deviznim rezervama, finansijskog izveštavanja, osiguranja, međunarodne saradnje, liberalizacije kretanja kapitala, zaštite korisnika finansijskih usluga, računovodstva i IT izveštavanja i upravljanja.

"S obzirom na to da je Srbija otvorila sva poglavlja za koja je NBS rukovodeća (Ekonomska i monetarna politika i Finansijske usluge) ili drugonadležna institucija (Slobodno kretanje kapitala), kao i gotovo sva poglavlja u kojima ima značajnu ulogu (jedanaest poglavlja), razmena iskustva i znanja tokom projekta važni su i na putu uspešnog zatvaranja otvorenih poglavlja", piše u saopštenju NBS.

Na skupu povodom završetka projekta u NBS guverner Jorgovanka Tabaković je istakla da na evropskom putu Srbije posvećeno rade sve institucije i svi pojedinci zajedno, sa istim ciljem "da naši građani žive bolje, jer samo zajedno možemo da donesemo promene i jačamo ekonomije".

Ocenila je da "bez timskog i posvećenog rada, kao i političke stabilnosti, po kojoj je Srbija prepoznata, ne bi bila moguća ni transformacija naše zemlje u stabilnu i perspektivnu ekonomiju".

"Verujem da je, i u novom globalnom kontekstu, NBS rezultatima opravdala ulogu garanta stabilnosti. Niskom inflacijom čuvamo realnu vrednost zarada naših građana i podržavamo proces konveregencije ka EU. Znatno povoljniji uslovi finansiranja, na koje smo svojim merama direktno delovali, povećavaju raspoloživi dohodak građana i privrede i podržavaju investicije, bez kojih ni naši projekti, pa ni ovaj IPA tvining projekat, ne bi imali značaj koji će imati. Srbija je na korak do investicionog rejtinga, pri čemu nivo i kvalitet stranih ulaganja u našu zemlju govori da Srbija već sada uživa ugled zemlje investicionog ranga", ocenila je Tabaković.

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici je rekao da, više nego ikada pre, centralne banke moraju biti u stanju da predvide opasnosti i da reaguju brzo kako bi očuvale finansijsku i ekonomsku stabilnost.

"U tom smislu, ključno je da centralne banke stalno rade na unapređenju svoje efikasnosti i da reaguju primenom odgovarajućih i dobro odmerenih mera. Nezavisna i efikasna centralna banka jedan je od stubova makroekonomske stabilnosti svake zemlje, naročito u EU. Naš projekat pomogao je NBS da dodatno ojača svoju ulogu u procesu evropskih integracija", rekao je Fabrici.

Projekat "Jačanje institucionalnih kapaciteta Narodne banke Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji" finansiran je iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije (Instrument for Pre-Ačešion Ašistance – IPA) i sproveden je u saradnji s konzorcijumom centralnih banaka Nemačke, Hrvatske i Rumunije, uz podršku Nemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ).

Pored centralnih banaka Nemačke, Rumunije i Hrvatske, u projektu su učestvovale i Evropska centralna banka, centralne banke Engleske, Austrije, Portugalije, Slovačke i Slovenije, kao i Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga (Hanfa) i nemačka Savezna agencija za finansijski nadzor (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsićt – BaFin)

Izvor: Beta

Foto: NBS