Novoimenovana tužiteljka za vezu za Srbiju pri Evropskoj agenciji za pravosudnu saradnju Eurodžast (Eurojust) Gordana Janićijević stupila je na dužnost, saopštila je 10. marta ta evropska agencija čije je sedište u Hagu.

Tužioci za vezu u Eurodžastu mogu da otvaraju slučajeve uz podršku država članica i da učestvuju na koordinacionim sastancima i u koordinacionim centrima u cilju povećanja borbe protiv prekograničnog kriminala.

Evropska agencija za pravosudnu saradnju i Srbija potpisale su ugovor o saradnji u novembru 2019.

Pre Osnivanja kancelarije službenika za vezu Srbije pri Eurodžastu saradnja je realizovana uz podršku projekta Evropske komisije (DG NEAR) pod nazivom "Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu" iz pretpristupne pomoći IPA/2017 i uz podršku Nemačke savezne vlade.

Srbija je od 2015. sarađivala sa Eurodžastom na oko 150 slučajeva koji su se bavili teškim kriminalom i prisustvovala je na 22 koordinaciona sastanka. Ona je bila i deo sedam Zajedničkih istražnih timova (JIT), od kojih se većina bavila slučajevima trgovine drogom. Najčešće vrste kriminala kojima se Agencija bavi su trgovina drogom, sitne prevare i prevare velikih razmera, navodi se u saopštenju.

Gordana Janićijević je pre preuzimanja dužnosti tužioca za vezu bila zamenica Republičkog javnog tužioca Srbije.

Ona je, kako se navodi u saopštenju, zvanično predstavljena savetu Evropske agencije za pravosudnu saradnju tokom posete Republičke javne tužiteljke Srbije Zagorke Dolovac.

Predsednik Eurodžasta Ladislav Hamran izjavio je da se raduje odličnoj saradnji i izrazio uverenje da će Gordana Janićjević svojim "neprocenjivim iskustvom i uz punu podršku vlasti u Srbiji odigrati ključnu ulogu u naporima da se dodatno poveća operativna i strateška saradnja u regionu Zapadnog Balkana".

Zagorka Dolovac izrazila je uverenje da će prisustvo srpskog tužilaštva u Hagu nastaviti "da dokazuje kvalitet i pouzdanost saradnje sa evropskim i drugim kolegama u ispunjenju našeg najvažnijeg zadatka, a to je zaštita naših društava od opasnosti i posledica koje donosi savremeni kriminal".

Gordana Janićijević rekla je da je počastvovana što je postala prvi tužilac za vezu za Srbiju pri Evropskoj agenciji za pravosudnu saradnju.

"Verujem da će zaključenje ugovora o saradnji i naše prisustvo u Evropskoj agenciji za pravosudnu saradnju unaprediti već odličnu saradnju Srbije i Evropske agencije u borbi protiv ozbiljnog transnacionalnog kriminala. Radujem se bliskoj saradnji sa svim zemljama koje učestvuju u radu Evropske agencije i očekujem povećanje razmene informacija i visok nivo efikasnosti koordinacije", rekla je Janićijević.

U periodu od 2008. do 2018. godine Evropska agencija je već zaključila ugovore sa Severnom Makedonijom, Crnom Gorom i Albanijom. Srbija je, posle SAD, Švajcarske, Ukrajine, Crne Gore i Severne Makedonije, sedma zemlja-nečlanica EU koja je imenovala tužioca za vezu pri Eurodžastu.

Evropska agencija za pravosudnu saradnju osnovana je u decembru 2000. godine na inicijativu Portugala, Francuske, Švedske i Belgije i njen zadatak je da pomaže i jača koordinaciju i saradnju nacionalnih istražnih i pravosudnih tela zemalja članica.

Posle Bregzita, broj članica Eurodžasta opao je na 26 pošto ni Danska ne učestvuje u regulativi te agencije, već u njoj ima samo svoje predstavnike.

U ispunjavanju svojih zadataka, Eurodžast tesno sarađuje sa najvišim institucijama EU, sa evropskom policijskom službom Europol, evropskom agencijom za suzbijanje prevara (OLAF),  evropskim javnim tužiocem (EPPO), evropskom mrežom za obuku u pravosuđu (EJTN), evropskom agencijom za granice Fronteks i drugim agencijama i telima.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Eurojust