Srbija će aplicirati za Fond solidarnosti EU kako bi dobila bespovratna sredstva za pokrivanje troškova nastalih tokom borbe protiv COVID-19. Posebna radna grupa Vlade Srbije, uspostavljena za pripremu aplikacije za Fond solidarnosti EU, kojoj je predsedavala ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, održala je 4. juna sastanak na kojem je predstavljen prvi nacrt aplikacije.

Vlada Srbije je saopštila da će ministarka Joksimović 5. juna uputiti pismo komesaru za regionalnu politiku Elisi Fereira koja je ujedno i zadužena za upravljanje Fondom solidarnosti, sa opisom stanja i mera koje su preduzete s namerom da se spreči širenje korona virusa.

"Slanjem pisma mi zapravo apliciramo za sredstva iz ovog Fonda namenjenih pokrivanju javnih troškova, a zatim ćemo do 24. juna dostaviti i kompletnu aplikaciju", rekla je ministarka.

U prvom nacrtu aplikacije su opisani tok epidemije, mere i aktivnosti koje su preduzete kako bi se sprečilo širenje zaraze i predstavljeni su javni troškovi njihovog sprovođenja, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da u slučaju da Evropska komisija odobri podršku Republici Srbiji, tim sredstvima bi se pokrio deo ukupnih troškova koje je Srbija imala u periodu od četiri meseca od preduzimanja prvih mera protiv širenja COVID-19.

Srbija će uputiti aplikaciju za Fond solidarnosti "kako bi dobila dodatnu bespovratnu podršku za pokrivanje troškova nastalih s namerom da se spreči širenje COVID-19, zaštite zdravstveni radnici, obezbede bolji uslovi za lečenje pacijenata i pruži pomoć ranjivim grupama", rekla je Joksimovićeva.

Ministarka je dodala da je "mogućnost apliciranja za dodatna sredstva iz ovog Fonda još jedan dokaz solidarnost EU sa građanima Srbije i vrlo konkretna korist od procesa pristupanja EU".

Evropska komisija će posle 24. juna pristupiti analizi i oceni prispelih prijava i doneti odluku o iznosu pomoći za svaku državu koja je podnela aplikaciju.

Fond solidarnosti EU predstavlja poseban instrument podrške EU državama članicama i državama u procesu pristupanja kako bi se podržali napori država u prevenciji i saniranju posledica prirodnih nepogoda i ugrožavanja javnog zdravlja.

Srbija će za ova sredstva aplicirati pod istim uslovima kao i države članice EU, koje će takođe u najvećem broju aplicirati za sredstva iz ovog fonda.

Srbija je bila korisnik Fonda solidarnosti tokom 2015. godine, sredstva su korišćena za saniranje štete nastale od poplava, a tom prilikom je obezbeđeno 60,2 miliona evra.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: European Commission