Nova metodologija proširenja EU, prema očekivanjima, razradiće sistem "nagrađivanja" i "kažnjavanja" kandidata za članstvo za pokazane rezultate u procesu pristupanja, čime bi vlasti bile dodatno motivisane da se upuste u često politički "skupe" reforme, smatra Sena Marić iz Centra za evropske politike (CEP).

Posle sastanka u Parizu prošle nedelje sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, predsednik Aleksandar Vučič rekao je da je Srbija odlučila da prihvati novu metodologiju u pristupnim pregovorima s EU, koja je doneta na Makronovu inicijativu, kao i da je ona povoljnija i daleko konkretnija.

Ipak, o usvajanju nove metodologije formalno bi trebalo da se izjasni vlada, rekla je 14. jula za Euraktiv Srbija i Betu Sena Marić dodajući da to nije nadležnost predsednika.

Programska menadžerka i viša istraživačica CEP je rekla i da metodologija nije završena, da članice EU još rade na njoj i da će dobar pokazatelj u kom će pravcu ići revidirani proces pristupanja i šta se može primeniti na Srbiju biti pregovarački okvir za Severnu Makedoniju i Albaniju koji je trenutno u izradi.

Prema njenim rečima, jedna od novina u novoj metodologiji je veći politički angažman obeju strana - češće i sadržajnije međuvladine konferencije, koje se neće svoditi na najavu otvaranja poglavlja, i politički dijalog o sprovedenim reformama, za zaključcima i preporukama, što bi trebalo da služi kao podstrek kandidatima.

"Takođe se predviđa veći angažman država članica u praćenju procesa pristupanja i oceni ostvarenih rezultata, što su one do sada u mnogo većoj meri prepuštale Komisiji", rekla je programska menadžerka i viša istraživačica CEP.

Marić je rekla da je novina nove metodlogije i napuštanje logike otvaranja i zatvaranja poglavlja jer se prelazi na grupisanje tematski srodnih poglavlja u takozvane klastere.

Kako je rekla, u tom pogledu na nas će novi sistem moći da se primenjuje delimično jer Srbija ima bar jedno otvoreno poglavlje u pet od šest klastera.

"Dakle, potpuna primena logike klastera bila bi moguća samo za klaster koji se tiče energetike, saobraćaja  i životne sredine, koji sadrži četiri pregovaračka poglavlja", kazala je Marić.

Ona je napomenula i da je Srbija otvorila sva poglavlja iz "osnovnog" klastera, u koji spadaju poglavlja 23 i 24 (vladavina prava), ali i javne nabavke, statistika i finansijska kontrola.

"U tom klasteru revidirani pristup najavljuje sveobuhvatnije praćenje i ocenu ostvarenih rezultata", istakla je Sena Marić.

Kako je dodala, prihvatanjem nove metodologije ne dovode se u pitanje ostvareni rezultati u već otvorenim poglavljima ali se očekuje da se u narednom periodu jednom prillikom otvori više srodnih poglavlja umesto kao do sada najviše dva  po međuvladinoj konferenciji.

Sena Marić je zaključila da je prihvatanje nove metodologije dobra vest za Srbiju, za EU i za Zapadni Balkan, ukoliko se bude dosledno primenjivala, jer donosi nedostajući politički zamajac procesu pristupanja i više podsticaja za kandidata da ispunjava zahteve za članstvo.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: CEP