Nacionalna akademija za javnu upravu Srbije, koja je početkom godine otvorila Trening centar, prilagodila je edukaciju zaposlenih u javnoj upravi okolnostima koje je prouzrokovala pandemija korona virusa i nastavila obuke onlajn, tako da se reforma javne uprave u ovom segmentu ne prekida, izjavio je 28. jula v.d. direktora Nacionalne akademije za javnu upravu Dražen Maravić.

"Dobra okolnost je što smo mi već ranije pripremili sistem koji podržava onlajn učenje, tako da više nema prepreka da službenici iz bilo kog dela učestvuju u našim obukama. Oni tu priliku rado koriste i mi preko vebinara i drugih oblika elektronskog učenja imamo i po više stotina kolega onlajn koji zajedno savlađuju neko novo gradivo", kazao je Maravić agenciji Beta.

Precizirao je i da se sve obuke prilagođavaju potrebama javnog i interesa građana, a fokusirane su na unapređenje konkretnih znanja i veština koje mogu odmah da se primene u svakodnevnom životu.

"Dakle, šta je to što državni službenik treba da nauči da bi dobro pružio javnu uslugu ili zadovoljio javni interes na drugi način. One su kratke, obično traju od jednog do tri dana, uvek su praktične, uvek se radi u grupama i uvek službenici i međusobno dele znanja. To su praktične obuke fokusirane na primenjiva znanja", rekao je Maravić.

On je podsetio da je Nacionalna akademija za javnu upravu, kao centralna državna institucija koja se bavi obukama i profesionalnim razvojem zaposlenih u javnoj upravi, počela sa radom 2018. godine, da bi ove godine dobila novi Trening centar koji se prostire na 3.500 kvadratnih metara, raspolaže sa 14 savremeno opremljenih učionica i koji u svakom trenutku može da primi i do 400 polaznika.

Namera je, kako je dodao, da se i u javnoj upravi uvede praksa koja već dugo postoji u uspešnim kompanijama i koja daje pozitivne rezultate kroz bolji kvalitet rada zaposlenih.

"Veoma je važno da država kontinuirano ulaže u znanje, motivaciju i integritet ljudi koji rade u javnoj upravi", precizirao je Maravić i naglasio da o dobroj upravi može da se govori ukoliko se steknu ta tri elementa.

Ukazao je da se okolnosti u kojima uprava i službenici rade stalno menjaju.

"Imamo ove godine velike izazove vezane za pandemiju. Drugih godina su poplave ili neki treći izazov sa kojim uprava mora da se suoči da bi građanima nastavila da pruža svoje dobre javne usluge", objasnio je Maravić.

Praveći paralelu sa privredom, direktor Nacionalne akademije za javnu upravu je istakao važnost stalnog podizanja produktivnosti i u javnoj upravi.

"Moramo da radimo sa rukovodiocima da bi oni sa svojim zaposlenima stalno postizali zadate rezultate. I na kraju, znanje je ono što je potrebno kontinuirano prenositi jer se i tu okolnosti stalno menjaju, naročito zbog procesa evropskih integracija pravni okvir se stalno dorađuje, novi propisi se donose, novi načini primene starih propisa dolaze, kao što je digitalizacija i pružanje elektronskih usluga, tako da je neophodno da državni službenici stalno mogu da obnove svoje znanje", kazao je on.

Maravić je naveo i da je Srbija tokom stvaranja Nacionalne akademije za javnu upravu koristila iskustva i podršku sličnih institucija, pre svega onih iz Evropske unije, a jedna od njih, koja ima dugu tradiciju i veliki ugled, jeste i Nacionalna škola za administraciju (Ecole Nationale d’Administration – ENA) iz Francuske.

Direktor ENA Patrik Žerar kazao je agenciji Beta da je ENA škola koju ju je osnovao Šarl de Gol 1945. godine, a ideja je bila da se tako regrutuju budući top menadžeri francuske države.

"Poenta je bila ubediti svaku generaciju mladih studenata, starih 24, 25 ili 26 godina, pre svega da odaberu rad u administraciji, kako bi se obezbedilo da država bude jaka i poštovana", rekao je Žerar.

Kako je naveo, kriza koju ceo svet trenutno proživljava sa korona virusom pokazala je da građanima širom sveta treba jaka država, da bi ih zaštitila i organizovala borbu protiv pandemije.

"A država se oslanja na svoju administraciju, koju čine državni službenici koji su tu da služe državi, prema uputstvima vlade. Oni su tu da pišu propise, da obezbede sigurnost kroz policiju, da pruže različite usluge, poput obrazovanja i zdravstva. Zbog toga ti državni službenici moraju da budu sposobni da predlože rešenja, da efikasno sprovedu javne politike o kojima odlučuju članovi vlade", ukazao je Žerar.

Prema njegovim rečima, ukoliko se želi da uprava i država budu efikasne, potrebni su dobro obučeni državni službenici koji su naučili pravila etike, pravila državnog budžeta, koji su u stanju da govore u javnosti, koji su u stanju da predstavljaju državu, koji znaju kako da pregovaraju i kako da uzmu u obzir potrebe ljudi.

On je objasnio da studenti ENA stiču praktično znanje o ulozi spoljne politike stažiranjem, najpre u inostranstvu, na primer ambasadi Francuske u Beogradu ili Evropskoj komisiji, gde stiču znanje o ulozi spoljne politike svoje zemlje u svetu, nakon toga ih čeka stažiranje u prefekturi, odnosno državnoj službi na lokalnom nivou.

"Oni rade na nekoliko tema, poput budžetskih izdvajanja za lokalne samouprave, aktuelne borbe protiv epidemije, lokalnog ekonomskog razvoja, organizacije obrazovnog sistema, stambene politike, borbe protiv siromaštva", kazao je  Žerar.

Potom, kako je dodao, imaju treće stažiranje, u privatnoj firmi, najčešće malom ili srednjem preduzeću, kako bi se u potpunosti upoznali sa poteškoćama privatnih firmi i time kako one razvijaju ekonomiju i jačaju bogatstvo zemlje.

"Ovo je program naših studenata tokom prve godine. Zatim se tokom druge godine svi okupljaju u Strazburu i zajedno se obučavaju u sledećim temama: kako predstavljati državu, kako pisati zakone, kako upravljati budžetom i finansijama, kako upravljati kriznim situacijama, uče kako da pregovaraju, raspravljaju, kako da nastupaju u javnosti", rekao je Žerar.

Nakon završetka dvogodišnje obuke, prema njegovim rečima, moraju uspešno da polože neke ispite, da bi prema svom konačnom rangu, birali upravu u kojoj žele da započnu sa radom, na primer u nekom ministarstvu, upravnom sudu, inspekciji.

"Na kraju studija na ENA, oni započinju svoj posao u upravi na najvišem nivou odgovornosti koji mogu da dobiju kao novozaposleni u administraciji. To je glavna obuka na ENA, koja se naziva početnom, zato što studenti ENA moraju da je prođu na početku svoje karijere, ali tokom karijere, našim diplomcimatakođe nudimo mnogo modula obuke kao deo prava na kontinuirano školovanje", rekao je Žerar agenciji Beta.

Izvor: Beta

Foto: Beta/NAJU