Ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović uputila je 13. avgusta Evropskoj komisiji zahtev za isplatu treće, poslednje tranše u okviru budžetske podrške obrazovanju, u iznosu od 6,57 miliona evra, saopštio je njen kabinet. Očekuje se da će ta pomoć biti uplaćena do kraja 2020. godine.

Joksimović je istakla da je obrazovanje stub održivog razvoja i podsetila da je u prethodnom periodu urađena reforma obrazovnih programa, uvodeno dualno i preduzetničko obrazovanja, a da se radi na uspostavljanju Nacionalnog okvira kvalifikacija.

"Postoje, međutim, oblasti u kojima je neophodno dodano unapređenje i na kojima treba još da radimo, zbog čega smo zahvalni Evropskoj uniji na spremnosti da nastavi podršku i iz IPA III", rekla je ministarka.

Vlada Srbije je kroz program za 2016. godinu dobila podršku Evropske unije za dodatno ulaganje u reformu sistema obrazovanja u iznosu od 27,4 miliona evra, odakle je 24 miliona evra opredeljeno za konkretne reformske procese u formi budžetske pomoći, a 3,4 miliona za dodatnu tehničku pomoć.

Do sada je u budžet Srbije na osnovu sprovođenja budžetske podrške za sektor obrazovanja uplaćeno više od 14 miliona evra.

"U trećoj, poslednjoj godini sprovođenja programa, značajni rezultati postignuti su na unapređenju profesionalnih kapaciteta nastavnika za realizaciju nastavnih planova i programa zasnovanih na ishodima učenja, poboljšanju uslova obrazovanja za romsku decu i učenike koji su uključeni u preduniverzitetsko obrazovanje i vaspitanje, kao i razvijanju sistema Nacionalnog okvira kvalifikacija", kazala je Joksimović.

Podrška EU usmerena je na unapređenje kvaliteta, pravednosti i relevantnosti sistema obrazovanja, sa ciljem usklađivanja obrazovanja sa potrebama tržišta rada, kao i standardima, politikama i praksama Evropske unije, sa posebnim naglaskom na pitanja obrazovanja na manjinskim jezicima i učenika romske nacionalnosti.

Sektorski reformski ugovor je potpisan u septembru 2017. godine, sa namerom da traje tri godine.

Prilikom potpisivanja ugovora, koji je bio prvi sporazum EU takve vrste sa nekom od zemalja Zapadnog Balkana, tadašnji evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johanes Han istakao je da će novac biti upotrebljen za unapređenje zakonskog i i institucionalnog okvira obrazovnog sistema u Srbiji.

To će, kako je rekao, omogućiti mladima da dobiju obrazovanje koje se poklapa sa potrebama tržišta i tako da ostanu i pronađu posao u zemlji.

Izvor: Beta, EURACTIV.rs

Foto: Beta